Η Βυζαντινή Χορωδία της Ι.Μ.Σερρών

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 14/04/2014

(Ι.Μ.Σερρών και Νιγρίτης)-Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν, καθώς ὁδεύουμε πρός τήν  Ἁγία καί  Με­γάλη Ἑβδομάδα, γιά νά προσκυνήσουμε τό Σωτήριο Πάθος, τόν Σταυρό καί τήν ἒνδοξο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, θέλουσα νά μᾶς εἰσαγάγει στό κατανυκτικό καί διδακτικό κλῖμα τῶν Ἁγίων ἡμερῶν,  διορ­γάνωσε τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου 12 Ἀπριλίου καί ὣρα  7:30 τό  βράδυ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν, ἐκδήλω­ση λόγου καί μέλους μέ ἐκκλησιαστικούς ὕμνους τῆς Ἁγίας καί Μεγά­λης Ἑβδομάδος ἀπό τήν βυζαντινή χορωδία τοῦ Μαξιμείου Πνευμα­τικοῦ μας Κέντρου.

Ἡ ἀνωτέρω ἐκδήλωση εἶχε ὡς σκοπό τήν διά τῆς παραδοσια­κῆς βυ­ζαντινῆς μας ὑμνογραφίας βιωματική καί πνευματική εἰσόδευ­ση στήν ψυχοστηρικτική ἀτμόσφαιρα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ἐπιμελητής καί συντονιστής τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν καί διευθυντής τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας κ. Ἀστέριος Γούναρης, ἐνῶ τόν θεολογικό ὑπομνηματισμό τῶν ὕμνων ἔκανε ὁ θεολόγος καθηγητής κ. Ἀλέξανδρος Θεοδωρίδης.

 

Στό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στό πνευματικό καί σωτήριο νόημα τῶν θείων γεγονότων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ὁ Σεβ. εὐχαρίστησε τά μέλη τῆς χορωδίας γιά τήν ἀνταπόκρισή τους στήν πρόσκληση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί γιά τήν ἄψογη ἀπόδοση τῶν κατανυκτικῶν καί μυσταγωγικῶν ὕμνων τῆς  Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τό πολυπληθές κοινό γιά τήν συγκινητική συμμετοχή του στήν πολύ ἐνδιαφέρουσα αὐτή ἐκδήλωση λόγου και μέλους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Τέλος εὐχήθηκε ὁ ἐπί τό ἐκούσιον Πάθος ἐρχόμενος Κύριος νά εἶναι γιά ὅλους ἀστείρευτη πηγή δυνάμεως, ἐμπνεύσεως καί ἁγιασμοῦ, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά προσκυνήσουμε βιωματικῶς τά Ἅγια καί σωτήρια Πάθη καί τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του.