Το σταυροπόδι του Μανώλη

Ο Ενορίτης | Δημοσίευση: 13/04/2014

(Ι.Μ.Μαρωνείας) Τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα ἐπεσκέφθη εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης Ἀπριλίου 2014, ὁ ἀξιότιμος κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, Γραμματεύς τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ‘’Νέας Δημοκρατίας’’ ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἐπισκέψεώς του εἰς τήν Θράκην.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς συναντήσεως ἀντηλλάγησαν σκέψεις καί προβληματισμοί διά τήν περιοχήν, ἐνῶ ἐξεφράσθη ἡ διάθεσις τοῦ ἀπό κοινοῦ ἀγῶνος διά τήν ἀνάπτυξιν τόσον τῆς εὐαισθήτου καί ἀκριτικῆς περιοχῆς μας, ὅσον καί τῆς Πατρίδος γενικότερον.