Ιεροσολυμίτικες ευλογίες στο πλήρωμα της φρεγάτας "Σαλαμίς"

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 08/04/2014

Τό Σάββατον, 23ην Μαρτίου /5ηνἈπριλίου 2014, τριάκοντα ἀντιπρόσωποι ἐκ τῶν Κυβερνητῶν καί τοῦ Πληρώματος τῆς φρεγάτας «Σαλαμίς» τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Παναγιώτου ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον εἰς τά πλαίσια ναυτικῆς ἀσκήσεως τοῦ πλοίου  ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ναυτικοῦ τοῦ Ἰσραήλ.

Ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη ἐνθέρμως αὐτούς καί ὡμίλησεν αὐτοῖς διά τήν μακραίωνα ἑλληνικήν παράδοσιν τήν ὑπάρχουσαν εἰς τούς  Ἁγίους Τόπους, κατευώδευσε δέ αὐτούς ἐπιδίδων αὐτοῖς πολλάς Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.