“Η δύναμη της θρησκείας και η θρησκεία της δύναμης”

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 01/06/2011

“Η δύναμη της θρησκείας και η θρησκεία της δύναμης” είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του κ. Νικολάου Λάου. Το βιβλίο αυτό, που παρουσιάστηκε την περασμένη Παρασκευή από τις εκδόσεις «Λεξίτυπον» σε μια πετυχημένη εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια του συγγραφέα διότι πραγματεύεται με καινοτόμο, δημιουργικό και κατανοητό τρόπο την ιδιαιτερότητα του ελληνικού πολιτισμού στα πεδία της φιλοσοφίας, της θρησκείας και της πολιτικής οικονομίας, και εισάγει στην ελληνική βιβλιογραφία για πρώτη φορά τους όρους διπλωματία της πίστης και χριστιανική πολιτική σκέψη, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία του ως καθηγητής πολιτιστικής διπλωματίας στη Βιρτζίνια (ΗΠΑ) και ως πολιτικός σύμβουλος.

Ειδικότερα, ο συγγραφέας εξηγεί:
- τον κλάδο της διπλωματίας της πίστης (Faith-Based Diplomacy), που έχει αναπτυχθεί προσφάτως στις ΗΠΑ, τη διαλεκτική μεταξύ θρησκείας και πολιτικής καθώς και μεταξύ θρησκείας και ψυχολογίας,
- την ιδιαιτερότητα της ελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης και του ελληνικού τρόπου κατανόησης του χριστιανισμού, σε αντιδιαστολή τόσο προς τη λατινική και φραγκική δυτική πνευματική παράδοση όσο και προς την ισλαμική, ιουδαϊκή, ινδουιστική και βουδιστική Ασιατική πνευματική παράδοση,
- ψυχογραφεί τις διαφορετικές πολιτισμικές κοινότητες και εξηγεί τις πολιτικές τους προεκτάσεις και συνέπειες,
- αφού αναλύσει ότι "η πιο σημαντική σκακέρια στην οποία παίζονται πλέον τα σημαντικότερα παίγνια ισχύος δεν είναι η γεωπολιτική / γεωοικονομική αλλά εκείνο το άυλο δίκτυο που σχηματίζεται από τις συνειδήσεις των ανθρώπων και των κοινωνιών που επικοινωνούν μεταξύ τους", δείχνει τον αρχετυπικό άνθρωπο του ελληνοχριστιανικού κόσμου ως ένα στρατηγικό πλεονέκτημα και στρατηγικό όπλο του νέου ελληνισμού, με σκοπό αφενός την επίγνωση της ελληνικής πνευματικής ιδιαιτερότητας και αφετέρου την εξαγωγή της ελληνικής πνευματικής ιδιαιτερότητας σε παγκόσμια κλίμακα,
- (εξηγεί) με νέο τρόπο το ιδεολογικό δίπολο δεξιά-αριστερά και προσφέρει μια βαθιά κατανόηση της χριστιανικής πολιτικής σκέψης.


"Οι ιδέες τις οποίες εκφράζω σε τούτο το βιβλίο διαμορφώθηκαν από την ακαδημαϊκή εργασία μου στα πεδία της διπλωματίας, της φιλοσοφίας και της θρησκείας, καλλιεργήθηκαν περαιτέρω από την εργασία μου ως πολιτικός και οικονομικός σύμβουλος, και εμπλουτίσθηκαν περαιτέρω από παρατηρήσεις διαφορετικών χωρών και πολιτιστικών κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτών των διεργασιών, με εντυπωσίαζε όλο και περισσότερο η αλληλόδραση μεταξύ φιλοσοφικών-θρησκευτικών στάσεων, πολιτικών πεποιθήσεων, ψυχολογικών θεωριών και πρακτικών, και διεθνών υποθέσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το παρόν βιβλίο διαπερνά όλα αυτά τα διαφορετικά πεδία και δίδει μια ασυνήθιστη έμφαση στην αλληλόδρασή τους."

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)