Η Ιερά Σύνοδος σε facebook και twitter

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 21/03/2014

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα προβάλλεται στο εξής η Ιερά Σύνοδος μέσω των δικτύων του facebook και του twitter.
Στο πλαίσιο της σταδιακής ανανέωσης του επίσημου ενημερωτικού ιστότοπου ecclesia.gr, η Ιερά Σύνοδος θα πληροφορεί το κοινό για τις δραστηριότητες, τις ανακοινώσεις, τις αποφάσεις και το έργο της μέσω του www.ecclesia.grκαι των διευθύνσεων @Ecclesia_gr στο twitter και facebook.com/ecclesia.grστο facebook.