Η νέα πρόεδρος της Ορθοδόξου κοινότητος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 25/02/2014

εκ της Αρχιγραμματείας- Το Σάββατον, 9ην/22αν  Φεβρουαρίου 2014, ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός και η νέα Πρόεδρος της Ελληνορθοδόξου- (Rum Οrthodox) Κοινότητος Ναζαρέτ κα Αφάφ Τούμα μετά μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Επί τη πρώτη αυτής επισκέψει εις το Πατριαρχείον υπό την ιδιότητα αυτής ως Προέδρου, ο Μακαριώτατος ηυχήθη εις την καν Αφάφ Τούμα δύναμιν και φωτισμόν εξ ύψους διά την νέαν σημαντικήν αυτής αποστολήν της διοικήσεως της Κοινότητος.

Η Πρόεδρος επί τη επισκέψει ταύτη προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον πίνακα απεικονίζοντα το Προσκύνημα της Ναζαρέτ, ο δε Μακαριώτατος επέδωσε τη Προέδρω χρυσούν επιστήθιον σταυρόν.
Ο Μακαριώτατος συνεζήτησε μετά του Αγίου Ναζαρέτ, της Προέδρου και του Συμβουλίου θέματα πνευματικής ζωής της αριθμούσης περί τα 18.000 μέλη Κοινότητος της Ναζαρέτ και σχέδια αναπτύξεως και δραστηριοποιήσεως και συντηρήσεως του Ιερού Ναού του Ιερού Προσκυνήματος.