Η εκκλησία των Σερρών ζητά την παρέμβαση του πρωθυπουργού

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 25/02/2014

 

Τήν παρέμβαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς  χώρας κ. Ἀντ. Σαμαρᾶ ζή­τησε μέ ἐπιστολή του, πού ἔστειλε στίς ἀρχές τῆς προηγουμένης ἑβδομάδος , ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, γιά τήν ἐπιστροφή τῶν κλαπέντων μητροπολιτικῶν καί μοναστηριακῶν κειμηλίων ἀπό τήν γείτονα χώρα τῆς  Βουλγαρίαςστήν Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν. Μέ τήν πολυσέλιδη ἐπιστολή του ὁ Σεβ. ἐνημέρωσε  διεξοδικῶς τόν Ἐξοχώτατο κ. Πρωθυπουργό γιά τήν κλοπή καί παράνομη παράκρατηση τῶν πολιτιστικῶν καί θρησκευτικῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων τῶν Σερρῶν ἀπό τούς Βουλγάρους. Τά  σπουδαῖα αὐτά ἐκκλησιαστικά  κειμήλια, τά ὁποῖα συνδέονται ἄρρηκτα μέ τήν ἐκκλησιαστική καί ἐθνική  ἱστορία τῶν Σερρῶν,  ἀφαιρέθησαν βιαίως  ἀπό τόν παλαίφατο  Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν(11οςαἰων.) καί ἀπό τήν Βασιλική καί Σταυροπηγιακή  Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν (13οςαἰων.)    ἀπό τούς βορείους  γείτονες κατά τά ἔτη 1913, 1917 καί 1942 καί ἔκτοτε παρακρατοῦνται  παρανόμως σέ διάφορα κρατικά καί ἐκκλησιαστικά μουσεῖα καί ἱδρύματα τῆς Βουλγαρίας.

Το αἴτημα τῆς ἐπιστροφῆς τῶν μητροπολιτικῶν καί μοναστηριακῶν κειμηλίων, τῶν χριστιανικῶν «ἐλγινείων» τῆς Βορείου Ἑλλάδος, γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία καί  συνολικῶς γιά τόν λαό τῶν Σερρῶν  παραμένει πάντοτε ἕνα ἀνοιχτό ζήτημα,πού περιμένει τήν δικαίωσή του. Ἡ γείτονα χώρα ὀφείλει, τονίζει ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν στήν ἐπιστολή του πρός τόν πρωθυπουργό τῆς χώρας, νά ἐπιστρέψει στόν φυσικό χῶρο τους  τίς φορητές εἰκόνες,τά ἱερά σκεύη, τούς κώδικες, τά χειρόγραφα καί τά λοιπά  κειμήλια  ὡς πράξη δικαιοσύνης, χριστιανικοῦ πνεύματος, ἠθικῆς ἀποκαταστάσεως καί καλῆς γειτονίας, προκειμένου τά ἐκκλησιαστικά αὐτά σεβάσματα τῶν πατέρων μας νά ξα­ναγί­νουν κτῆμα τοῦ εὐγενοῦς  Σερραικοῦ λαοῦ.

 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς τῆς ποιμαντορίας του ἔχει θέσει σέ πρώτη προτεραιότητα τό αἴτημα τῆς ἐπιστροφῆς τῶν κλεμμένων κειμηλίων, γι’αὐτό καί οἱ παρεμβάσεις του, γραπτές καί προφορικές, στούς ἁρμοδίους κρατικούς καί ἐκκλησιαστικούς  φορεῖς, εἶναι συνεχεῖς.

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης.