Ουσιαστική βοήθεια στην Κεφαλλονιά από τη μητρόπολη Σερρών

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 14/02/2014

Ι.Μ.Σερρών Τό ποσό τῶν 14.000 εὐρώ ἀπέστειλε ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας ὡς ἔκφραση χριστιανικῆς φιλαδελφίας καί συμπαραστάσεως στούς δοκιμα­ζομένους ἀπό τούς σεισμούς κατοίκους τῆς Κεφαλλονιᾶς.Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς ἐπι­κοινώνησε μέ τόν πολιό Ποιμενάρχη τῆς δοκιμαζομένης νήσου καί τοῦ ἐξέφρασε τήν ἐν πνεύματι χριστιανικῆς ἀγάπης συ­μπαράστασίν του στίς δύσκολες ὥρες πού διέρχεται ὁ λαός τῆς περιοχῆς.

Ὁ Σεβ. Κεφαλληνίας ἀμέσως μετά καί τήν ἀποστολή τοῦ χρη­ματικοῦ ποσοῦ ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἀπέστειλε στόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας εὐχαριστήριο ἐπιστολή στήν ὁποία μετα­ξύ ἄλλων τονίζει: «Ἡ διδακτική ἀγάπη σας μᾶς κατασυ­γκινεῖ καί μετά βαθυτάτης εὐγνωμοσύνης ἐκφράζομεν τάς πλέον θερμάς εὐχαριστίας».     

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως