Μιλά με την καρδιά του και αποστομώνει αρχιεπίσκοπο και μέλη της ΔΙΣ

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 31/01/2014

 

 

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΘEΣΣAΛIΩTIΔOΣ KAI

ΦANAPIOΦEPΣAΛΩN

          ΚΥΡΙΛΛΟΣ

 

 

᾽Εν Καρδίτσῃτῇ 27η Ἰανουαρίου 2014

 

Ἀνοικτή ἐπιστολή

 

Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν

καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον

καί τά μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

Ἀθήνας

 

Μακαριώτατε καί ἅγιοι ἀδελφοί,

Ἔλαβα τήν κοινοποίηση μέ ἀριθμ. Πρωτ. 165/13.1.2014 τοῦ ἐγγράφου πού ἀποστείλατε «πρός τόν ἐντιμότατον Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κ. Σωτήριον Ρίζον διά τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων», μέ τό ὁποῖο ζητᾶτε τήν ἐνεργοποίηση τοῦ ἄρθρου 34 τοῦ Ν. 590/1977 ὅσον ἀφορᾶ στήν ἱκανότητά μου νά ἀσκῶ τά μητροπολιτικά μου καθήκοντα.

Στό ἔγγραφο ἀναφέρετε ὅτι γιά τήν ἀπόφασή Σας αὐτή λάβατε ὑπ’ ὄψιν Σας «ἐπιστολικάς καί προφορικάς μαρτυρίας πλειάδος φορέων καί ἰδιωτῶν». Ἐπειδή οἱ προφορικές μαρτυρίες εἶναι «ἔπεα πτερόεντα» θά Σᾶς παρακαλοῦσα νά δημοσιεύσετε τίς ἐπιστολικές σας μαρτυρίες, ὅπως κάνω κι ἐγώ πού ἀναφέρω τίς ἐπιστολές τοῦ κ. Ἀντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, τοῦ κ. Δημάρχου Καρδίτσας, τό ψήφισμα τῶν ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων καθώς καί τίς μαρτυρίες ἐκλεκτῶν συμπολιτῶν καί ἄλλων ἐργαζομένων τῆς περιφερείας μου, πού διαφωνοῦν μέ τή ληφθεῖσα ἀπόφασή Σας.

Κάνετε λόγο ἐπίσης γιά τήν ἐνώπιόν Σας καί τῶν μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου παρουσία μου τήν 10ηὈκτωβρίου 2013 ὅταν ἐκλήθην νά δώσω πρόσθετες πληροφορίες γιά ἕνα συγκεκριμένο ζήτημα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ διακονῶ τά τελευταῖα ἐννέα χρόνια. Τότε, Μακαριώτατε καί ἅγιοι ἀδελφοί, δέν πίστευα ὅτι ἡ παρουσία μου ἐκεῖ ἦταν ἀπόδειξη γιά τήν ἱκανότητά μου ὡς Ἐπισκόπου. Ἐκλήθην γιά ἕνα συγκεκριμένο λόγο, ἂν καί τά ἒντυπα καί ἠλεκτρονικά μέσα ἐνημέρωσης ἄφηναν νά ἐννοηθεῖ ὅτι ἄλλος ἦταν ὁ πραγματικός λόγος τῆς προσκλήσεώς σας. Γράφτηκε τότε, ἰδίως σέ ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος ἱστοσελίδες τοῦ διαδικτύου, ὃτι ἡ πρόσκλησή μου αὐτή ἦταν ἀπαρχή τῶν μελλοντικῶν ἐξελίξεων, τῆς ἐκούσιας ἤ τῆς ἀναγκαστικῆς παραιτήσεώς μου. Καί σήμερα ὅλα αὐτά δικαιώνονται. Δέν ἐγνώριζα τότε τίς πραγματικές Σας προθέσεις καί ἔσπευσα νά δώσω ἐξηγήσεις γιά ἕνα συγκεκριμένο διοικητικό θέμα καί ὄχι γιά ὅλη τήν ὑπόστασή μου. Μέσα σέ 15 ἤ 20 λεπτά τῆς ὥρας πού κράτησε ἡ συνομιλία μας καταλάβατε, Μακαριώτατε καί ἃγιοι ἀδελφοί, ὅτι εὑρίσκομαι «εἰς ἐξόχως προβληματικήν κατάστασιν»; Μία ἐπίσκεψη σέ εἰδικό ἰατρό κρατᾶ περίπου μία ὥρα καί ἔπειτα ἀπό ἐξειδικευμένες ἐξετάσεις ὁ θεράπων ἰατρός ἀποφαίνεται γιά τό θέμα. Ἐσεῖς, ἄν καί μή εἰδικοί, σέ πολύ λίγο χρόνο μπορέσατε νά καταλάβετε ὅτι εὑρίσκομαι «εἰς ἐξόχως προβληματικήν κατάστασιν ἐξ ἐπόψεως ὑγείας, διαυγείας καί ἐπικοινωνίας»; Πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί αὐτοί, Μακαριώτατε καί ἃγιοι ἀδελφοί. Ἄν καί μή εἰδικοί, ὅπως προανέφερα, ξεπεράσατε τίς ἱκανότητες τῶν θεραπόντων ἰατρῶν μου, οἱ ὁποῖοι μέ τή φαρμακευτική ἀγωγή πού προτείνουν ἀξιολογοῦν ὡς σταθερή καί τόν τελευταῖο καιρό ὡς βελτιούμενη τήν κατάστασή μου. Εἶμαι πράγματι 76 ἐτῶν μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἕνας ἄνθρωπος τῆς ἡλικίας μου ἔχει συνήθως κάποια προβλήματα ὑγείας, τά ὁποῖα ἡ σύγχρονη ἰατρική ἐπιστήμη κατορθώνει πολλές φορές νά τά ὑπερνικᾶ. Ἐσεῖς ὅμως ἔχετε προφανῶς ἄλλη ἄποψη. Γιά τή στάση σας αὐτή θά ἤθελα νά ἐκφράσω τήν πικρία μου καί τή βαθειά μου θλίψη.

Παρ’ ὅλα βέβαια τά ζητήματα ὑγείας μου, πού ὅλοι ἐξ ἄλλου οἱ κάποιας ἡλικίας λίγο-πολύ ἔχουμε, ἦμουν καί εἶμαι πάντοτε παρών. Ποτέ δέν ἔλειψα ἀπό καμιά διοικητική ἀλλά οὔτε καί ποιμαντική μου ὑποχρέωση. Τά μητροπολιτικά μου καθήκοντα, τόσο στή διοίκηση τά πρωινά ὅσο καί στή διαποίμανση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ τίς ὑπόλοιπες ὧρες τῆς ἡμέρας κατά τούς ἑσπερινούς, τίς κυριακάτικες θεῖες Λειτουργίες καί τίς ἑορταστικές χοροστασίες, τά ἀσκῶ μέ συνέπεια καί φόβο Θεοῦ. Κι ὅταν κάποιες φορές ἡ φωνή μου δέν μέ βοηθάει, ὁ γραπτός λόγος μου καλύπτει τίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν.

Ἡ γλῶσσα, ὅπως γνωρίζετε Μακαριώτατε καί ἅγιοι ἀρχιερεῖς, ἔχει πολλούς τρόπους νά ἐκφραστεῖ. Ἐξ ἄλλου καί τό ἀποστολικό «ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ἀγγέλων λαλῶ, ἀγάπην δέ μή ἔχω, γέγονα χαλκός ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον» (Κορινθ. Α’, 13, 1) ἀναφέρεται κυρίως στή χρήση τῆς γλώσσας καί τῶν λέξεων, τή λεκτική ἐπικοινωνία. Ἡ ἀγάπη μου ὅμως πρός τό ποίμνιό μου ἀποδεικνύεται σέ κάθε περίσταση καί μέ κάθε μορφή. Ἄν κάποια φορά ἀδυνατῶ νά ἀναγνώσω δυνατά ἕνα κείμενο, ὁ διάκονος ἤ ἄλλος κληρικός ἀναλαμβάνει αὐτή τή διακονία. Ὁ ἀγαπητικός λόγος βέβαια εἶναι καρπός τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί  τῆς δικῆς μου πνευματικῆς διαύγειας.

 

Γιά ὅλους αὐτούς τούς παραπάνω λόγους, παρακαλῶ Μακαριώτατε καί ἅγιοι ἀδελφοί, νά ἀνακαλέσετε τήν ἀπόφασή Σας, διότι ἡ ὅλη διαδικασία τῆς ἀποστολῆς τριμελοῦς ἐπιτροπῆς ἰατρῶν δέν θίγει ἐμένα μόνο προσωπικά ἀλλά ὅλο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί θά ἀποτελέσει κακό προηγούμενο.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς

 

Ὁ Μητροπολίτης

 

 

 

†Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Κύριλλος

 

 

 

Σέ ἐπίρρωση τῶν ἀνωτέρω ἐπισυνάπτω:

  1. τήν ἐπιστολή τοῦ κ. Ἀντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Β. Τσάκου
  2. τήν ἐπιστολή τοῦ κ. Δημάρχου Καρδίτσας Κ. Παπαλοῦ
  3. τό ψήφισμα τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

τήν ἐπιστολή ὁμάδας Καρδιτσιωτῶν ἀναρτημένης στό διαδίκτυο 

Αρχείο Ειδήσεων
<Μάιος 2024>
ΔεΤρΤεΠεΠαΣάΚυ
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάντε click ΕΔΩ για να επικοινωνήσετε μαζί μας.