Η εορτή της Περιτομής του Χριστού στα Ιεροσόλυμα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 16/01/2014

Εκ του Πατριαρχείου-Την 1ην /14ην Ιανουαρίου 2014, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η Δεσποτική εορτή της κατά σάρκα περιτομής του Κυρίου και της μνήμης του εν αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας ουρανοφάντορος του μεγάλου εις νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν εις τον Πανάγιον Τάφον εν τάξει Παρρησίας.

Διά την εορτήν ταύτην την 12.00’ μεσονύκτιον ώραν κατήλθεν εκ του Πατριαρχείου, των κωδώνων κρουομένων, εις τον Ναόν της Αναστάσεως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών και προεξήρξε του Όρθρου εις το Καθολικόν και της θείας Λειτουργίας εις τον Πανάγιον Τάφον, συλλειτουργούντων Αυτώ... των Αγιοταφιτών Αρχιερέων Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου και Λύδδης κ. Δημητρίου, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων, του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου και συμμετέχοντος πολλού λαού διαφόρων εθνικοτήτων.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ηκολούθησε λιτανεία τρις πέριξ του Αγίου Τάφου και ανά τα προσκυνήματα εν περιφορά του λειψάνου της χειρός του Αγίου Βασιλείου.

Εν τέλει εις το γραφείον του Γέροντος Σκευοφύλακος εκόπη υπό του Μακαριωτάτου η βασιλόπιττα προς χαράν πάντων και του λαβόντος το φλουρί.

Την βασιλόπιτταν έκοψεν ο Μακαριώτατος και εις το Επιτροπικόν την πρωίαν διά τους Αγιοταφίτας Πατέρας μεθ’ ο επεσκέφθη διά προσκύνησιν την εορτάζουσαν Ιεράν Μονήν του Αγίου Βασιλείου παρά την Νέαν Πύλην, ακολούθως δε παρεκάθισεν εις την κοινήν μοναστηριακήν τράπεζαν την μεσημβρίαν, εν η έκοψε πάλιν την βασιλόπιτταν.