Λάδι και γραβιέρα μοιράζει η Ι.Μ.Μαρωνείας

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/01/2014

I.M.Μαρωνείας- Σήμερα, Πέμπτη, 16η Ἰανουαρίου 2014 παρελήφθησαν ἀπό τό Πρόγραμμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως 650 Λίτρα Ἐλαιολάδου, καθώς καί 50 κιλά Γραβιέρας Κρήτης, τά ὀποῖα παρελήφθησαν ἀπό τούς ὑπευθύνους Ἰερεῖς τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου, προκειμένου νά προωθηθοῦν σέ 250 δικαιούχους.Ἡ προσπάθεια αὐτή ἐντάσσεται στό κοινωνικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἀποβλέπει στήν μερικήν ἀνακούφισιν τῶν ἀπόρων καί οἰκονομικά ἀσθενῶν οἰκογενειῶν τῆς Ἐπαρχίας μας