Ονομαστήρια μητροπολίτη Φθιώτιδος

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 03/12/2013

(Ι.Μ.Φθιώτιδος)Τήν 6ην Δεκεμβρίου, ἑορτήν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ, θά ἑορτάσει τήν ὀνομαστικήν του ἑορτήν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατά τό ἀκόλουθο πρόγραμμα.

     Τήν Πέμπτην, παραμονήν τῆς ἑορτῆς, ὥρα 6μ.μ. θά χοροστατήσει καί θά ὁμιλήσει εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολαόυ Λαμίας, τέως Μητροπολιτικόν Ναόν. Μετά τόν Ἑσπερινόν θά δεχθεῖ τίς εὐχές τῶν πιστῶν εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἐνορίας.

     Τήν Παρασκευήν 6ην Δεκεμβρίου θά ἱερουργήσει εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας καί καί θά τελέσει τήν εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ κ. Εὐσταθίου Κατόπη. Μετά τήν διανομήν τοῦ ἀντιδώρου θά δεχθεῖ τίς εὐχές τῶν Ἀρχόντων, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναχῶν καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον μέχρι τό μεσημέρι.

     Τό ἀπόγευμα στίς 5.30μ.μ. θά τελέσει τά Ἐγκαίνια τοῦ Κειμηλιαρχείου, τοῦ Μητροπολιτικοῦ Παρεκκλησίου καί τοῦ ὑπολοίπου ἀνακαινισθέντος Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου καί στή συνέχεια θά δεχθεῖ τίς εὐχές τοῦ λαοῦ στήν αἴθουσα τοῦ Θρόνου.

     Παράκλησις τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι, ὅσοι προσέλθουν νά εὐχηθοῦν νά μή φέρουν γλυκά καί δῶρα, ἀλλά μόνο τήν ἀγάπη τους, πού εἶναι τό πολυτιμώτερο δῶρο.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως