Μήνυμα Γλυφάδας για τις Πανελλήνιες

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 07/05/2022

Πρός τούς

Mαθητές καί τίς Mαθήτριες

πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις

Ἀγαπητά μου παιδιά,

       ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Σέ λίγες ἡμέρες πλησιάζει ἡ πρώτη κρίσιμη μάχη τῆς ζωῆς σας, τό κομβικό σημεῖο πού ἀπαιτεῖται γιά νά μεταβεῖτε στήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση σάν φοιτητές σέ μία ἀπό τίς Πανεπιστημιακές Σχολές τῆς ἐπιλογῆς σας.  Γιά νά ἐπιτύχετε, ὅμως, πρέπει νά κουρασθῆτε, νά μελετήσετε σοβαρά καί νά ἔχετε θεία φώτιση. Νά εἶσθε βέβαιοι, ὅτι ὁ Θεός, ἐφ’ ὅσον ζητεῖτε τόν φωτισμό καί τήν βοήθειά Του καί καταβάλετε φιλότιμες προσπάθειες, θά  εἶναι ἀρρωγός σας καί θά σᾶς φωτίσῃ στήν εὐλογημένη προσπάθειά σας.  Νά γνωρίζετε ἐπίσης, ὅτι μαζί μέ τούς κατά σάρκα γονεῖς σας καί ἐγώ, σάν πνευματικός σας Πατέρας, σᾶς συνοδεύω στήν μάχη σας μέ τίς θερμότερες εὐχές μου γιά νά ἐπιτύχετε τόν σκοπό σας.

 

Καί μαζί μέ τίς δικές μου εὐχές σᾶς συνοδεύουν καί οἱ εὐχές ὅλης τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας Κοινότητος. Γι̉ αὐτό καί σήμερα, ἀλλά καί τήν Τετάρτη τῆς Άποδόσεως τοῦ Πάσχα, 1 Ἰουνίου, καί τήν Πέμπτη, 2 Ἰουνίου, τήν Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως, σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας, θά ἀναπέμψουμε ὅλοι μαζί δέηση στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας γιά νά σᾶς ἐνισχύσῃ ὁ Θεός κατά τίς Πανελλήνιες Έξετάσεις.  

Ἐπίσης, μετά τόν Ἑσπερινό, κάθε ἀπόγευμα στίς 7:00 μ.μ., ἀπό τίς 2 ἕως καί τίς 9 Ἰουνίου, θά τελεῖται γιά τόν ἴδιο λόγο σέ ὅλους τούς Ναούς Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μετά ἀπό τήν ὁποία καί πάλι θά δεόμεθα γιά σᾶς.

Μέ πολλές πατρικές εὐχές γιά ἐπιτυχία στίς έξετάσεις καί στήν ζωή σας

Ὁ Ποιμενάρχης Σας

 

 

 

†  Ο  ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Σ