Αρχιεπισκοπή Αμερικής: Christ is risen

Οικουμενικό Πατριαρχείο | Δημοσίευση: 24/04/2022

Christ is risen from the dead, by death trampling down upon death, and to those in the tombs He has granted life. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος..