Η Price Waterhouse Coopers στην ΕΚΥΟ;

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 06/11/2013

ierovima.gr-  Από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει συσταθεί ανώνυμη εταιρεία μεταξύ Εκκλησίας. και Πολιτείας με την επωνυμία "Εταιρείας Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε."

 

Η Ε.Α.Ε.Α.Π. έχει αποκλειστικό σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων επί των οποίων διατηρεί περιουσιακά δικαιώματα ή των οποίων ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ή νομικά πρόσωπα ή φορείς που υπάγονται στη δικαιοδοσία της.

 

Όπως πληροφορείται το ierovima.gr από το Υπουργείο Οικονομικών, τις επόμενες μέρες θα εγκατασταθεί στην οδό Ιασίου στον τέταρτο όροφο όπου και η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (ΕΚΥΟ), εκπρόσωποι της συμβουλευτικής ελεγκτικής εταιρείας Price Waterhouse Coopers (PWC) ώστε να ξεκινήσει η επιλογή των ακινήτων που ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος, προς όφελος της νέας εταιρείας.