Καλά τα λέει προς τους γονείς ο μητροπολίτης

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 27/09/2013

Μια χαρά τα λέει προς τους γονείς ο μητροπολίτης Μαρωνείας, που και λόγω ηλικίας είναι πολύ κοντά στη νεολαία:

 

«Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν παραμένει ὑποχρεωτικό, καί οἱ γονεῖς πού ἀπό σκοπιμότητα καί ὄχι ἀπό λόγους συνειδήσεως ἀρνοῦνται τήν παρακολούθησιν αὐτοῦ τοῦ μαθήματος εἰς τά παιδιά τους, τά ἐμποδίζουν ἀπό τήν ὁλοκλήρωσίν των ὡς προσωπικοτήτων μέ ἀρνητικές ἐπιπτώσεις τοιαύτης στερήσεως, οἱ ὁποῖες θά διαφανοῦν εἰς τήν μετέπειτα ζωήν τους, μέ ἀκαθόριστες συνέπειες διά τούς ἰδίους καί τό εὐρύτερο περιβάλλον τους».

 

Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν γονείς που ενοχλούνται από την ύπαρξη εικόνας του Χριστού ή της Παναγίας στα νηπιαγωγεία.

 

Υπάρχουν γονείς που όταν ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου καλεί τους μαθητές να προσευχηθούν πριν μπούν στις τάξεις, οι γονείς τους έχουν πεί: «στο σχολείο πας, όχι στο κατηχητικό»...

 

ο ενορίτης