Είναι αναγκαίο το μάθημα των θρησκευτικών; Άποψη

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 06/09/2013

Άποψη του κ. Ελ. Ε.Πολίτη

 

Ευκαιριακά μάλλον και εντελώς άκαιρα ήρθε για ακόμη μια φορά - εν μέσω πολλαπλών κρίσεων- το θέμα της αλλαγής ή ακόμη και της κατάργησης του μαθήματος των θρησκευτικών με βάση τη συζήτηση που γίνεται για το νέο Λύκειο.
Το σκεπτικό κάποιων ότι το μάθημα των θρησκευτικών έχει χαρακτήρα κατηχητικό πάσχει, διότι σήμερα το μάθημα δεν διδάσκεται «κατηχητικά» όπως μπορεί να διδασκόταν παλιότερα, αλλά αντίθετα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για γόνιμη συζήτηση, διάλογο και προβληματισμό των μαθητών προκειμένου να ενταχθούν φεύγοντας από το λύκειο ομαλά στην κοινωνία.


Στην πρώτη Λυκείου γίνεται λόγος για τα μυστήρια και τις εορτές έτσι ώστε να γνωρίζουν οι μαθητές το τι γίνεται σε μια ακολουθία όπως π.χ. σε έναν γάμο, ενώ υπάρχουν κεφάλαια για θέματα παραθρησκείας και οργανώσεων με σκοπό να προφυλάξουν τους εφήβους μαθητές από επώδυνες περιπέτειες μια και η εμπλοκή τους σε τέτοιες ομάδες μπορεί να τους προκαλέσει ποικίλα προβλήματα.


Στην δευτέρα Λυκείου η ενημέρωση στρέφεται στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας καθώς και άλλων ομολογιών όπως Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών με απόλυτο σεβασμό στην πίστη τους. Επίσης σε επόμενα κεφάλαια γίνεται λόγος για τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εξάλειψη του φαινομένου του θρησκευτικού φανατισμού της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού, τη σχέση του ανθρώπου με την τέχνη και τον πολιτισμό. Ενώ σε Θρησκειολογικά κεφάλαια οι μαθητές ενημερώνονται για τις γνωστές σήμερα θρησκείες και καλούνται να συμβιώσουν ειρηνικά με ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτές και ζουν σήμερα στη χώρα μας.


Στην Τρίτη Λυκείου διδάσκονται κοινωνικά θέματα που αφορούν τους εφήβους, όπως η δημιουργία οικογένειας, το φαινόμενο της μοναξιάς, η αντιμετώπιση της βίας, οι εξαρτήσεις από ουσίες, το οικολογικό πρόβλημα, καθώς και θέματα βιοηθικής. Έτσι ώστε να ετοιμαστούν επαρκώς προκειμένου να αποφύγουν διαφόρους κινδύνους.


Αναμφίβολα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ποιοτικής αναβάθμισης του μαθήματος. Ωστόσο η πλήρης κατάργηση του θα στερήσει από τους μαθητές την ευκαιρία επαφής τους με ένα μάθημα πολιτισμού, την ευκαιρία δημιουργίας ενός γόνιμου προβληματισμού αλλά και ένα πλήθος πληροφοριών ιδιαίτερα χρηστικών για την μετέπειτα ζωή τους.