Ο πρώτος ναός στην Ελλάδα του αγίου Προφήτη Μωϋσή

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 02/09/2013

Tὴν 4η Σεπτεμβρίου, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἁγίου προφήτη Μωϋσῆ, θὰ τελεστοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ πρώτου στὴν Ἑλλάδα ἱεροῦ ναοῦ ἀφιερωμένου στὸν μεγάλο αὐτὸ Σιναΐτη προφήτη. Ὁ μεγαλοπρεπὴς δίτρουλλος ναὸς βρίσκεται στὸ Εὐρωσιναϊτικὸ Κέντρο, ποὺ κατασκευάζει τὸ Ἵδρυμα Ὄρους Σινᾶ (ΙΟΣ) στὴν Τραγάνα Φθιώτιδος (132 χλμ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα).

Τὰ ἐγκαίνια θὰ τελεσθοῦν παρὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ (Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Σινᾶ καὶ Προέδρου τοῦ ΙΟΣ, ὁ ὁποῖος συμπληρώνει φέτος 40 ἔτη ἀρχιερατείας), ἐνῶ ἔχουν προσκληθεῖ νὰ συμμετάσχουν ἐπίσης οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Καρπενησίου κ. Νικόλαος, Γουϊνέας κ. Γεώργιος (Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας), Χαλκῖδος κ. Χρυσόστομος, Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶς καὶ Ἀργυροκάστρου κ. Δημήτριος (Ἐκκλησία Ἀλβανίας).

Τὴν παραμονὴ 3/9 θὰ τελεσθεῖ ὁ Μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπερινός (ὥρα 18:30) καὶ τὸ πρωΐ τῆς 4ης/9 θὰ γίνουν ὁ Ὄρθρος, ἡ τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων καὶ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ θεία Λειτουργία (07:00-12:00). Θὰ ἐπακολουθήσει ξενάγηση καὶ ἐπίσημο Γεῦμα, στὸ ὁποῖο ἔχουν προσκληθεῖ νὰ παρακαθήσουν Ὑπουργοί, Βουλευτὲς καὶ ἐκπρόσωποι τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν Κομμάτων, Τοπικὲς Ἀρχὲς, Πρέσβεις χωρῶν μὲ Ὀρθόδοξο πληθυσμό, καὶ μερικῶν Ἀραβικῶν καὶ ἄλλων χωρῶν ὅπου ἡ Μονὴ Σινᾶ διατηρεῖ Μετόχια ἢ ἀναπτύσσει δραστηριότητα. (synodoiporia.gr)