Υποχρεωτικές μετατάξεις θεολόγων

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 20/08/2013

Με την Υπουργική απόφαση 111967/Δ2 της 13-8-2013 καλούνται να υποβάλουν αίτηση για υποχρεωτική μετάταξη σε θέσεις διοικητικού προσωπικού 197 «πλεονάζοντες» Θεολόγοι. Οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν με αίτηση την τοποθέτηση τους σε 147 θέσεις. Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2012- 2013 τα κενά των Θεολόγων σε όλη τη χώρα ανέρχονταν σε 133 από τα οποία καλύφθηκαν με αναπληρωτές μόνο τα 11 ενώ παρέμειναν 122 κενά Θεολόγων ακάλυπτα. Σήμερα στα μέσα Αύγουστου 2013 εντελώς ξαφνικά η Υπουργική απόφαση ορίζει να μεταγάγουν και μάλιστα υποχρεωτικά 197 χαρακτηριζόμενοι «πλεονάζοντες» Θεολόγοι σε θέσεις διοικητικού προσωπικού, αγνοώντας ότι : - Δεν έχουν γίνει ακόμη περιφερικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΔΕ) προκειμένου να τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά οι ευρισκόμενοι στην « διάθεση» του κάθε ΠΥΣΔΕ - Τα 133 κενά του περασμένου Σχολικού έτους που προφανώς και δεν καλύφθηκαν όλα. - Το ότι δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των αιτήσεων για αποσπάσεις σε φορείς, που θα δημιουργήσουν προφανώς και άλλα λειτουργικά κενά. - Την συνταξιοδότηση από την φετινή σχολική χρονιά 44 θεολόγων σε όλη την Ελλάδα που ήδη δημοσιεύτηκε στο σχετικό ΦΕΚ. Παρατηρείται λοιπόν με βάση τα παραπάνω στοιχεία πως οι Θεολόγοι όχι μόνο δεν πλεονάζουν άλλα αντίθετα θα λείψουν, και θα χρειαστεί να προσληφθούν αναπληρωτές προκειμένου να διδαχτεί το μάθημα επαρκώς κατά την επερχόμενη σχολική χρονιά 2013- 2014. Ας αναλάβουν δράση η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ), ο Θεολογικός Σύνδεσμος « ΚΑΙΡΟΣ», η ΟΛΜΕ, και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος έτσι ώστε να μην υπάρξουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ μετατάξεις Θεολόγων σε διοικητικές θέσεις, αλλά μόνο ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ σε περίπτωση που κάποιος Θεολόγος επιλέξει κατά τη θέληση του να μεταγάγει σε διοικητική θέση. Έτσι ώστε και κενά να μην υπάρξουν προκειμένου να επιτευχτεί η ομαλή διδασκαλία του μαθήματος απ την αρχή του σχολικού έτους και όσοι επιθυμούν να μετάταγούν σε Διοικητικές θέσεις προκειμένου να καλύψουν τις θέσεις αυτές Ε.Ε.