Πρόσκληση του ΙΣΚΕ στους κληρικούς για ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Ο Ενορίτης | Δημοσίευση: 05/05/2011

Σε άριστο κλίμα έγινε η συνάντηση του Προεδρείου του Ι.Σ.Κ.Ε,  στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών κου Σαχινίδη, την Τετάρτη 4 Μαίου, όπου διασκεδάσθησαν οι επί πολύ καιρό πλανώμενες φήμες, για κατάργηση του μισθού των κληρικών και άλλων σεναρίων. Τα μέλη του Ι.Σ.ΚΕ  έλαβαν την ρητή διαβεβαίωση ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο και μεταξύ άλλων θεμάτων που συνεζητήθησαν,  ήταν και η υπαγωγή των Κληρικών στο νέο  μισθολογικό καθεστώς, κρατώντας παράλληλα την ιδιότητα του λειτουργού. 

Μετά απ` αυτό το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε  σε τακτική συνεδρία απεφάσισε για άλλη μια φορά να καλέσει τους Κληρικούς να συσπειρωθούν γύρω από τον  ΣΥΝΔΕΣΜΟ ξεπερνώντας τους όποιους δισταγμούς, την αμέλεια, καθώς άλλους λόγους που δεν τους επιτρέπουν να το πράξουν, ώστε με ισχυρή φωνή όπως και τώρα αλλά και στο μέλλον να διεκδικούν τα αυτονόητα,  την στιγμή που αρωγός στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους,  είναι μόνο ο Ι.Σ.Κ.Ε.