Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. - Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 10/07/2013

(I.M.Φιλίππων) Ο αφιερωμένος στην πρώτη ελληνίδα και ευρωπαία χριστιανή, που δέχθηκε το

βάπτισμα από τον Απόστολο Παύλο, Ισαπόστολο Λυδία την Φιλιππησία Βαπτιστηριακός

Ναός στην αρχαία πόλη των Φιλίππων, πλάϊ στον ποταμό Ζυγάκτη, έχει από πολλά χρόνια

τεθεί στην κοινή λατρεία και συγκεντρώνει πλήθη ευλαβών προσκυνητών από την

Ελλάδα και από όλες τις χριστιανικές Εκκλησίες. Η εμπειρία του προηγουμένου

καλοκαιριού, πού για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε η τακτική (κάθε Κυριακή) τέλεση της

Θείας Λειτουργίας, κατέστη πνευματικά οφέλιμη και επιβεβλημένη εκκλησιαστικά.

Εφέτος από την προσεχή Κυριακή 7 Ιουλίου και κάθε Κυριακή των μηνών Ιουλίου,

Αυγούστου και Σεπτεμβρίου θα τελείται Θεία Λειτουργία (ώρα 7.30-10.30 τό πρωΐ)

στον Ιερό Ναό-Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία της τοπικής Εκκλησίας σε συνδυασμό με την

γενικώτερη προσπάθεια ανάδειξης της ιερότητας των αρχαίων Φιλίππων και της

ευρύτερης περιοχής, όπου και το σύγχρονο Μνημείο, ο Ναός-Βαπτιστήριο, έχει σαν

σκοπό την διατήρηση της ιεράς αποστολοπαραδότου κληρονομιάς και των ισχυρών

δεσμών του πληρώματος της Εκκλησίας των Φιλίππων, της Νεαπόλεως και της Θάσου με

τον Απόστολο των Εθνών Παύλο και των συνοδιτών του Αγίων Αποστόλων.