Ο Σταυρός του Αποστόλου Ανδρέου στη Ρωσία

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 29/06/2013

 Πυρετωδῶς προχωροῦν οἱ προετοιμασίες, τόσο στήν Πάτρα, ὅσο καί στήν Ρωσία, ὥστε νά μεταφερθῇ ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στήν ὁμόδοξη χώρα, πρός εὐλογία καί ἁγιασμό τοῦ Ρωσικοῦ Λαοῦ, μέ ἀφορμή τούς ἑορτασμούς γιά τήν ἐπέτειο τῶν 1025 ἐτῶν ἀπό τῆς Βαπτίσεως τῶν Ρώς στόν Δνείπερο ποταμό. Στήν Ρωσία αναμένεται λαμπρή ὑποδοχή ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική καί Πολιτική Ἡγεσία τῆς χώρας καί τόν εὐσεβῆ Ρωσικό Λαό. Ἡ ἀναχώρηση θά γίνῃ ἀπό τό ἀεροδρόμιο τοῦ Ἀράξου μέ εἰδικό ἀεροσκάφος, στίς 11 Ἰουλίου ἐ.ἔ., ἐνῷ ὁ Σταυρός τοῦ Πρωτοκλήτου θά ἐπιστρέψῃ στήν Πάτρα στίς 2 Αὐγούστου.

          Ἡ πρώτη ὑποδοχή θά γίνῃ στήν Ἁγία Πετρούπολη καί ἐν συνεχείᾳ στήν Μόσχα.

          Ὁ Σταυρός τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου θά μεταφερθῇ ἐπίσης, συνοδείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί τῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, στό Κίεβο (Οὐκρανία) καί τέλος στό Μίνσκ (Λευκορωσία), ἀπ’ ὅπου θά ἐπιστρέψῃ στήν Πάτρα.

          Ἤδη ἔχει δοθῆ ἡ ἀπαραίτητη ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνῷ τό θέμα συζητήθηκε καί κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας στήν Ἑλλάδα.

          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος εὑρίσκεται σέ διαρκῆ ἐπικοινωνία μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καί τό Ἵδρυμα «Ἀπόστολος Ἀνδρέας» γιά τά διαδικαστικά, καί θά συνοδεύσῃ προσωπικῶς τόν Σταυρό τοῦ Πρωτοκλήτου κατά τήν μεταφορά του στήν Ρωσία.

          Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου μεταφέρεται ἐκτός Πατρῶν, καί πιστεύομε ὅτι τό γεγονός αὐτό θά ἀποτελέσῃ πνευματικό σταθμό στά χρονικά τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν καί ἀπαρχή πνευματικῆς καί εὐρυτέρας συνεργασίας μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς χώρας και τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως τῶν Πατρῶν.