Με δωρεά του κ. Αθ. Μαρτίνου θα επαναλειτουργήσει ο Ρ/Σ της Πειραϊκής Εκκλησίας

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 12/08/2019
Ἡ Πειραϊκή Ἐκκλησία, το ραδιόφωνο πού μιλάει στήν ψυχή μας ἀνακοινώνει στούςἀκροατέςτουὅτιἡκαταστροφική πυρκαϊά τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες στόν Ὑμηττό κατέστρεψε ὁλοσχερῶς τίς ἐγκαταστάσεις πολλῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν μεταξύτῶνὁποίωνκαίτῆςἹ. MητροπόλεωςΠειραιῶς.
ἘκτῆςδοκιμασίαςαὐτῆςτόσῆματῆςΠειραϊκῆςἘκκλησίας μεταδίδεται πρόςτόπαρόνμέσῳτῆςδορυφορικῆςκαλύψεωςκαίτοῦ Internet. Κατόπιν συνεννοήσεως μέ τόΔῆμο Πειραιῶς, ἡ Πειραϊκή Ἐκκλησία θά φιλοξενηθεῖ στίς ραδιοφωνικές ἐγκαταστάσειςτοῦραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ Ράδιο Ἕνα τοῦ Δήμου Πειραιῶς, πούλόγῳχωροταξίαςδένκατεστράφησανκαίσύντομαθάἐπανεκπέμψει. 
ἩεὐλογίατοῦΘεοῦσέαὐτήτήνδύσκοληκατάστασηεἶναι, ὅτι μέ δωρεά τοῦ κ. ἈθανασίουΜαρτίνου, ἔχουν ἤδη παραγγελθεῖ στήν Ἰταλίαν  σύγχρονα μηχανήματα ραδιοφωνικῆς ἐκπομπῆς, τῶνὁποίων ἡ παράδοση θά ἀρχίσει ἀρχέςΣεπτεμβρίου. 
Ζητοῦμετίςπροσευχέςκαίτήβοήθειατῶνφίλων καίωἀκροατῶντῆςΠειραϊκῆςἘκκλησίας, τοῦραδιοφώνου πού μιλάει στήν ψυχή μας, γιά τήν ἀνακατασκευή τῶν ἐγκαταστάσεωντοῦ Ραδιοφώνου στόν Ὑμηττό. 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ