Οι 5 όροι για την έκδοση της Κάρτας του Πολίτη από τον Μητροπολίτη Καισαριανής

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 20/04/2011

Πέντε όρους  θέτει ο μητροπολίτης Καισαριανής κ. Δανιήλ για την έκδοση της Κάρτας του Πολίτη, με έγγραφό του που έχει αποστείλει στην Ιερά Σύνοδο.  Εκείνο που δεν έχει αποσαφηνιστεί  από την Ιερά Σύνοδο, είναι πώς θα αντιδράσει η Εκκλησία στην περίπτωση που η Κάρτα του Πολίτη φέρει στοιχεία με τα οποία διαφωνεί κατηγορηματικά η Εκκλησία. Απορία ψάλτου…βηξ. Εκείνο πάντως που είδαμε είναι ότι όσες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έγιναν κατά της Κάρτας του Πολίτη, δεν είχαν τις ευλογίες μητροπολιτών.

Το πλήρες κείμενο της ανακοινώσεως του μητροπολίτη κ. Δανιήλ, έχει ως εξής:

Ἀ ν α κ ο ί ν ω σ η 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δανιήλ κατέθεσε μέ ἔγγραφο του στήν Ἱερά Σύνοδο τίς ἀπόψεις του γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» πού ἔχουν ὡς ἑξῆς:

1. Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» δέν πρέπει νά ἔχει ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς καί κατ’ οὐδένα τρόπο νά ἀναμειγνύεται σ’ αὐτή ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου 666.

2. Πέραν τῆς καταγραφῆς τῶν στοιχείων τῆς ταυτότητος τοῦ πολίτη νά μήν καταγράφωνται σ’ αὐτή προσωπικά δεδομένα καί ἄλλες πληροφορίες, τίς ὁποῖες ἡ Δημόσια Διοίκηση ἔχει οὕτως ἤ ἄλλως καταγεγραμμένες γιά τόν πολίτη στά Ἀρχεῖα τῶν διαφόρων Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν.

3. Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» νά μήν ἐπιδέχεται περαιτέρω ἐπεξεργασία ἀπό διάφορες Κρατικές Ὑπηρεσίες ἤ κέντρα ἐξουσίας καί διαχειρίσεως πληροφοριῶν.

4. Οἱ ὑπάλληλοι πού θά χειρίζονται τά προσωπικά δεδομένα καί τά Ἀρχεῖα νά εἶναι διαβαθμισμένοι, ὅπως καί ἡ ἠλεκτρονική ἀποθήκευσή τους γιά τήν προστασία τοῦ πολίτη ἀπό κακόβουλες ἀλλοιώσεις καί ἐπεμβάσεις.

5. Νά μήν ὑπάρχει δυνατότητα μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων ἐπεμβάσεως οἱουδήποτε στήν προσωπικότητα, στήν βούληση, στά συναισθήματα, στίς ἀπόψεις τοῦ πολίτη μέ σκοπό τήν ἀλλοίωσή τους ἤ τήν χειραγώγησή του.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως