Διακοπή του ονόματος του Πατριάρχη Ρουμανίας από τα Δίπτυχα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 19/04/2011

Η παράλογη απαίτηση του Πατριάρχη Ρουμανίας κ. Δανιήλ να ανεγείρει και να λειτουργήσει το Πατριαρχείο του ναό  στην Ιεριχώ, έχει προκαλέσει την δυσφορία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο Πατριάρχης κ. Θεόφιλος δεν προτίθεται μεσούσης της Μεγάλης Εβδομάδος να δώσει απάντηση στην εμμονή του Πατριάρχη κ. Δανιήλ αλλά μετά το Πάσχα και εφόσον το Πατριαρχείο Ρουμανίας δεν έχει ανακρούσει  πρύμνα, ο κ. Θεόφιλος  θα εξαναγκαστεί να προχωρήσει στην διακοπή της μνημόνευσης του ονόματος του Πατριάρχη Δανιήλ από τα Δίπτυχα.

 Η ικανοποίηση του αιτήματος του Πατριαρχείου Ρουμανίας θα ανάψει το πράσινο φώς για ανέγερση και λειτουργία Εκκλησιών από όλες τις αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Στις 14 Απριλίου 2011, στο Πατριαρχικό  Μέγαρο υπό την προεδρία του Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων (φωτο) των θρησκευτικών κοινοτήτων Ρουμανίας. Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Αρμένιοι,Προτεστάντες, Πεντηκοστιανοί, Αντβεντιστές, Ουνίτες, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι συμφώνησαν, κατ ‘αρχήν, στη σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Θρησκευτικών Υποθέσεων της Ρουμανίας .

Στο Συμβουλίου Θρησκευτικών Υποθέσεων της Ρουμανίας θα υπάρχει ετήσια εκ περιτροπής προεδρία και θα είναι μια ηθική, κοινωνική, ανεξάρτητη, απολίτικη, μη κυβερνητική, μη-εταιρική και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργάνωση.