Επιστολή μητροπολίτη Γλυφάδας για τον εκκλησιασμό των παιδιών

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/04/2011

Επιστολή προς τίς  Διευθύνσεις  τῶν  Σχολείων τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Γλυφάδας,  Ἑλληνικοῦ, Βούλας,  Βουλιαγμένης  καί  Βάρης, απέστειλε ο μητροπολίτης κ. Παύλος, με θέμα τον Εκκλησιασμό των παιδιών, ο οποίος όπως τονίζεται στην επιστολή δεν είναι υποχρεωτικός. Ο κ. Παύλος αναφέρεται επίσης στην προετοιμασία εκείνων των μαθητών που επιθυμούν να κοινωνήσουν.  «Ὁ Ἐκκλησιασμός ἐπειδή γίνεται μέ ἐλεύθερη συμμετοχή,   δέν εἶναι ὑποχρεωτικός, γιά ὅλα τά παιδιά μιᾶς τάξης ἤ ἑνός Σχολείου. Παράλληλα, ἡ συμμετοχή στή Θεία Κοινωνία, ἀφορᾶ μόνο ὅσα παιδιά εἶναι βαπτισμένα κατά τήν τάξη καί τά δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ὁ Χριστός μας, προσφέρεται, σάν οὐράνια τροφή καί πνευματική θεραπεία, μόνο στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. 

Η επιστολή έχει ως ακολούθως: 

          «Ἀγαπητοί μου συνεργάτες,

                             Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε !

 

          Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,  ὑποβάλλετε πρός τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς, ὅπου ὑπάγεσθε, αἴτημα νά  ἐκκλησιασθοῦν τά Σχολεῖα, εἴτε συνολικά, εἴτε κατά τάξεις, προκειμένου τά παιδιά νά κοινωνήσουν Σώματος καί Αἵματος Χριστοῦ.  Τό ἴδιο αἴτημα ὑποβάλλετε καί κατά τήν περίοδο τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων, ἀλλά καί σέ ἄλλες, κατά περίπτωση, ἡμέρες .

          Ἐπειδή ὁ Ἐκκλησιασμός δέν εἶναι μιά ἐπίσκεψη σέ ἕναν ἀρχαιολογικό χῶρο ἤ σέ ἕνα θέατρο, ἤ μιά ἐκδρομή στήν παιδική χαρά, καί ἐπειδή κατά τήν ὥρα προσελεύσεως τῶν μαθητῶν, εἰς     τό Ἅγιο Ποτήριο, ἔχει παρατηρηθεῖ τό φαινόμενο, ὁρισμένα παιδιά νά μήν κοινωνοῦν (καί τοῦτο ἐπειδή ὑπάρχει σοβαρός λόγος),  Σᾶς παρακαλοῦμε θερμά, πρίν ἀπό τόν προγραμματισμό ἑνός μαθητικοῦ Ἐκκλησιασμοῦ,  νά λάβετε ὑπ΄ ὄψιν Σας, τά ἀκόλουθα:

            Ὁ Ἐκκλησιασμός ἐπειδή γίνεται μέ ἐλεύθερη συμμετοχή,   δέν εἶναι ὑποχρεωτικός, γιά ὅλα τά παιδιά μιᾶς τάξης ἤ ἑνός Σχολείου. Παράλληλα, ἡ συμμετοχή στή Θεία Κοινωνία, ἀφορᾶ μόνο ὅσα παιδιά εἶναι βαπτισμένα κατά τήν τάξη καί τά δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ὁ Χριστός μας, προσφέρεται, σάν οὐράνια τροφή καί πνευματική θεραπεία, μόνο στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του.

          Αὐτό σημαίνει ἐπίσης, ὅτι ὅσα παιδιά θά προσέλθουν γιά      νά κοινωνήσουν, πρέπει νά ἔχουν προετοιμαστεῖ κατάλληλα.         Τό Σχολεῖο ἐνημερώνει τά παιδιά τοὐλάχιστον δύο ἤ τρεῖς ἡμέρες ἐνωρίτερα, ὥστε νά τό γνωρίζουν καί οἱ γονεῖς τους. Ἀπό τήν προηγούμενη ἡμέρα γίνεται ὑπενθύμιση, ὥστε τά παιδιά τήν ἑπόμενη τό πρωί, νά μήν ἔχουν πάρει τό πρωϊνό τους, μέχρι τήν  ὥρα πού θά κοινωνήσουν.        

          Κατά τήν ἡμέρα τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ, τά παιδιά εἰσέρχονται στό Ναό μέ τάξη καί ἡσυχία καί παραμένουν σιωπηλά στίς θέσεις τους μέχρι τήν ὥρα τῆς Θείας Κοινωνίας. Τά παιδιά προσερχόμενα στό Ἅγιο Ποτήριο, σχηματίζουν σειρά καί μέ ὑπομονή καί σιωπή πλησιάζουν ἕνα-ἕνα, γιά νά κοινωνήσουν τόν Χριστό. Δίπλα στόν Ἱερέα, στέκεται  ὁ ὑπεύθυνος ἐκπαιδευτικός κάθε Τάξης, ὁ ὁποῖος ἐπειδή γνωρίζει τά παιδιά προσωπικά, ψιθυρίζει τό ὄνομά τους πρός τόν Ἱερέα. Μέ αὐτή τήν πρακτική, ἐπιτυγχάνεται ἡ δίχως ἀταξία μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας καί  ἀποφεύγεται μέ διάκριση ἡ μή συμμετοχή τῶν ἐτερόδοξων καί ἀβάπτιστων μαθητῶν στό Ἱερό Μυστήριο.

          Κατά τήν ἀποχώρησή τους τά παιδιά ἔχουν μαζί τους Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, εἶναι δηλαδή Χριστοφόροι. Ἡ ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης ὅλων μας πρός αὐτά, ἄς εἶναι ὑποδειγματική.

          Εὔχομαι ὁλόθερμα ἡ πορεία μας πρός τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, νά εἶναι ὠφέλιμη γιά ὅλους μας. 

                       Μέ πατρικές εὐχές ἐν Κυρίῳ καί τιμῆς,

                                   Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις.

 

                          Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ     †  Ο   ΓΛΥΦΑΔΑΣ   ΠΑΥΛΟΣ