Μητροπολίτης Γόρτυνος : Είμαστε υπεύθυνοι για το κατάντημα του λαού που αγνοεί την Αγία Γραφή

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 12/04/2011

Σε εβδομαδιαίο , από καθημερινό, μετέτρεψε ο μητροπολιτης  Γόρτυνος κ. Ιερεμίας  το περιοδικό " Παναγία Προυσιώτισσα" και όπως λέγει ο ίδιος το περιοδικό θα είναι ως επί το πλείστον αγιογραφικό και θα περιέχει κυρίως την μεταφραστική του εργασία στην Αγία Γραφή. «Εἶναι πολύ θλιβερό ἡ παρατηρούμενη ἄγνοια  τοῦ λαοῦ μας σήμερα στην  Ἁγία Γραφή καί  τήν  εὐθύνη γιά το κατάντημα αὐτό την  ἔχουμε προπαντός ἐμεῖς  οἱ ποιμένες του», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μητροπολίτης στο πρώτο τεύχος του περιοδικού που κυκλοφόρησε την περασμένη Κυριακή.

  

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί  χριστιανοί,

Λόγω τῶν πολλῶν  διακονιῶν μου, ἰδιαίτερα  τήν περίοδο αὐτή,  ἀλλά  καί λόγω μιᾶς ἄλλης μεταφραστικῆς ἐργασίας στήν Ἁγία Γραφή, πού θέλω νά παραδώσω στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, σᾶς πληροφορῶ ὅτι καταργῶ τό καθημερινό μου περιοδικό, τό ὁποῖο ἐξ ἄλλου εἶχα παραμελήσει τελευταῖα, καί ἀπό καθημερινό γίνεται ἑβδομαδιαῖο  μέ τόν ἴδιο  τίτλο ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ.

Τό περιοδικό, ἐκτός   τῶν  ἄλλων  πνευματικῶν του θεμάτων, θά εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον  ἁγιογραφικό·  θά περιέχει κυρίως τήν μεταφραστική μου ἐργασία στήν Ἁγία Γραφή μέ κείμενο, μετάφραση, μικρά προλο γικά σημειώματα καί ὀλιγοστά σχόλια. Τό πᾶν, ἀδελφοί, διά τήν θεολογική μας παιδεία εἶναι ἡ μαθητεία μας στήν Βίβλο, στήν Ἁγία Γραφή, πού ἡ θέση της εἶναι πάνω στην Ἁγία Τράπεζα. Εἶναι θλιβερό, εἶναι πολύ θλιβερό ἡ παρατηρούμενη ἄγνοια τοῦ λαοῦ μας σήμερα στήν Ἁγία Γραφή καί τήν εὐθύνη γιά το κατάντημα αὐτό τήν ἔχουμε προπαντός ἐμεῖς οἱ ποιμένες του. Εὐχηθεῖτε  ὅλοι νά μιλήσει μέσα μας ὁ πόθος τῆς μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅπως αὐτήν ὅμως ἡρμήνευσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, καί βεβαίως νά μην  εἴμαστε μόνο μελετητές, ἀλλά καί τηρητές τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

Τό ἑβδομαδιαῖο αὐτό περιοδικό μας ἀρχίζει τήν μετάφραση τῆς  Ἁγίας  Γραφῆς μέ τά ὀλιγοστά σχόλια γιά μέν τήν Παλαιά Διαθήκη ἀπό τους Προφῆτες, μέ πρῶτον τόν Προφήτη Ἠσαΐα, γιά δέ τήν Καινή Διαθήκη ἀπό τό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο.

Σᾶς εὔχομαι πλούσια τήν εὐλογία τοῦ  Θεοῦ  στήν  οἰκογένειά σας, να δώσει σέ ὅλους μας ὁ Θεός τό  δῶρο τῆς μετανοίας, ὥστε νά πονέσουμε γιά τά ἁμαρτήματά μας καί νά κλάψουμε γι᾽ αὐτά, καί ἄς ἔχουμε εὐλογημένο Πάσχα Κυρίου.

Εὔχεσθε καί ὑπέρ ἐμοῦ

Μέ πολλές εὐχές

†Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας