Χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Σχολή του Αγίου Δημητρίου στα Ιεροσόλυμα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 09/01/2013

(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων-εκ της Αρχιγραμματείας)-Το Σάββατον, 23ην Δεκεμβρίου 2012/ 5ην Ιανουαρίου 2013, η αραβόφωνος Σχολή του Πατριαρχείου του Αγίου Δημητρίου, στεγαζομένη εις το κτίριον του Πατριαρχείου, διωργάνωσε χριστουγεννιάτικην και πρωτοχρονιάτικην εορταστικήν τελετήν δια τους μαθητάς του Νηπιαγωγείου αυτής.

Η τελετή αυτή διωργανώθη καλώς υπό των διδασκαλισσών του Νηπιαγωγείου, ώστε δια καταλλήλων διηγήσεων, προσηρμοσμένων εις τας αντιληπτικάς ικανότητας των μικρών μαθητών και μαθητριών και δια καταλλήλων παραστάσεων της φάτνης και του Αγίου Βασιλείου να μεταδίδηται εις αυτούς η ευαγγελική διήγησις της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η φιλανθρωπική δράσις του Αγίου Βασιλείου.

Την εκδήλωσιν ταύτην ετίμησε δια της παρουσίας Αυτού η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, του Αρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου, του εκ Σινά παρεπιδημούντος Αρχιμανδρίτου π. Παϊσίου και των άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων και του εκλεκτού μέλους της Ελληνικής Παροικίας ιατρού κ. Ιωάννου Τληλ.

Ο Μακαριώτατος, ευλογών τα παιδία και απευθύνων λόγους πατρικούς εις αυτά, προσέφερεν εις ένα έκαστον αυτών χριστουγεννιάτικον δώρον, ευχόμενος καλήν πρόοδον δια το νέον σχολικόν έτος 2013.-Πατριαρχείο Ιεροσολύμων - Εκ της Αρχιγραμματείας