Ιεροσόλυμα: Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 05/01/2013

Το εσπέρας της Παρασκευής, 22ας Δεκεμβρίου 2012/ 4ης Ιανουαρίου 2013, έλαβε χώραν εις το μοναστηριακόν ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης το Μυστήριον του ιερού Ευχελαίου δια την πνευματικήν προετοιμασίαν της εορτής των Χριστουγέννων, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνιερουργούντων Αυτώ εξ Αγιοταφιτών Αρχιερέων, ίνα ούτω συμπληρωθή ο αριθμός επτά, ο ενδεικνύμενος δια την τέλεσιν του ιερού μυστηρίου τούτου, συμμετεχόντων εν ευλαβεία των λοιπών Αγιοταφιτών Πατέρων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και συμπροσευχομένων μοναζουσών και προσκυνητών.

Κατά την τάξιν της Εκκλησίας μετά την ανάγνωσιν των ευχών του ιερού Ευχελαίου ο Μακαριώτατος ηυχελίασε τους Αρχιερείς, οι Αρχιερείς τον Μακαριώτατον και ο Μακαριώτατος και οι Αρχιερείς τους λοιπούς ιερείς και λαϊκούς, τους παρακολουθήσαντας το ιερόν μυστήριον.

Εκ της Αρχιγραμματείας.