Ευχές από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 23/12/2012

Την Παρασκευήν, 8ην /21ην Δεκεμβρίου 2012 η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετέδωσε Χριστουγεννιάτικον χαιρετισμόν μετά των Πατρικών και Πατριαρχικών ευχών Αυτού προς την απανταχού Ρωμηοσύνην. Ο χαιρετισμός μετεδόθη εις τον ελληνικόν τύπον και τα Μ.Μ.Ε. της Ελλάδος, έχων ως έπεται:

«Από την Αγίαν Γην, η οποία εφιλοξένησεν εις το Σπήλαιον αυτής εις την Βηθλεέμ τον Ήλιον της Δικαιοσύνης και την Σεσαρκωμένην Αγάπην, δηλαδή τον Θεόν Λόγον, τον Υιόν του Θεού και τον Υιόν της αειπαρθένου Μαρίας, θέλομεν εκ βάθους καρδίας να ευχηθώμεν καλά και ευλογημένα  Χριστούγεννα εις όλον τον κόσμον και ιδιαιτέρως εις τους σκληρώς δοκιμαζομένους και χειμαζομένους συνανθρώπους μας.

 Η Γέννησις του Χριστού δεν αποτελεί στιγμιαίον γεγονός της ιστορίας, αλλά πραγματικότητα ζωντανήν, που επαναλαμβάνεται καθημερινώς εντός του χώρου της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας.

Ο Χριστός είναι το ενυπόστατον Φως της δικαιοσύνης και της αγάπης. Εάν, αγαπητοί μου, αναζητώμεν λύσιν και διέξοδον εις την κοινωνικήν και οικονομικήν κρίσιν, η οποία μαστίζει ανηλεώς  τον κόσμον γενικώτερον και ειδικώτερον τους κατοίκους της Μέσης Ανατολής, αλλά και της Ελλάδος, η λύσις και διέξοδος αυτής ευρίσκεται εις το ταπεινόν σπήλαιον της Βηθλεέμ, εις την φάτνην των αλόγων, δηλαδή εις την άκραν ταπείνωσιν του Θεού και Σωτήρος ημών Χριστού.

 Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένον το Νέον Έτος».

 Εκ της Αρχιγραμματείας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ LINK ΚΑΙ VIDEO: http://www.jp-newsgate.net/gr/2012/12/21/7406/