Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον Αρχιεπίσκοπο

Οικουμενικό Πατριαρχείο | Δημοσίευση: 14/05/2018

 

          Τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, ἐπισκέφθηκε σήμερα Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018, στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἐ­πι­τροπή ἐκ μέ­ρους τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χείου, ἀπο­τε­λου­μένη ὑπό τῶν Σε­βα­σμι­ω­τά­των Μη­τρο­πο­λι­τῶν Γέ­ρον­τος Περ­γά­μου κ. Ἰ­ω­άν­νου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σμύρ­νης κ. Βαρ­θο­λο­μαίου, προκειμένου νά ἐνημερώσει τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος περί τοῦ ἐν ἐξελίξει Οὐκρανικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ζητήματος. Παρέστησαν ἐπίσης ἐκ μέρους τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὁ Σεβασμιώτατος Μη­τρο­πο­λί­της Νέας Σμύρ­νης κ. Συ­μεών, ἐκ μέ­ρους τῆς Συ­νο­δι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς Δο­γμα­τι­κῶν καί Νο­μο­κα­νο­νι­κῶν Ζη­τη­μά­των ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δι­δυ­μο­τεί­χου, Ὀ­ρε­στι­ά­δος καί Σου­φλίου κ. Δα­μα­σκη­νός καί  ἐκ μέ­ρους τῆς Συ­νο­δι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς Δι­ορ­θο­δό­ξων καί Δι­α­χρι­στι­α­νι­κῶν Ζη­τη­μά­των ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δη­μη­τρι­ά­δος καί Ἁλ­μυ­ροῦ κ. Ἰ­γνά­τιος. (φωτο Χρήστος Μπόνης)

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου