Ψήφισμα για τον Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Ηλιουπόλεως

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 26/09/2012

H Eνορια και το Δ.Σ του Ιερού Ναού του Αποστόλου Παύλου Ηλιουπόλεως εξέδωσαν ψήφισμα για την μη  απομάκρυνση του Ι.Ν από τον Δήμο Ηλιούπολης σε αυτόν  του Δημου Καισαριανής
 

 
ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου Ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου Ἡλιουπόλεως Ἀττικῆς εἰς τήν ἀπό ἡμερομηνίαν 16η Αὐγούστου 2012 ἔκτακτον συνεδρίασιν αὐτοῦ μέ θέμα «Ὑπαγωγή τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου Ἡλιουπόλεως εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ», ἐξέδωσε ψήφισμα μέ τό ὁποῖον ζητεῖ ἀπό τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:
ΨΗΦΙΣΜΑ
1) Νά παραμείνη ὁ Ἱερός Προσκυνηματικός Ναός Ἀποστόλου Παύλου Ἡλιουπόλεως εἰς τήν Ἡλιούπολιν καί τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, ὡς ἔχει σήμερον.
 
2) Νά συλλεγοῦν ὑπογραφές κατοίκων τῆς Ἡλιουπόλεως α) διά τήν παραμονήν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου Ἡλιουπόλεως εἰς τήν Ἡλιούπολιν καί τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί β) διά τήν ἐνοριοποίησιν αὐτοῦ, ἐφ’ ὅσον τοῦτο εἶναι ἐφικτόν.
 
Τό παρόν ψήφισμα κατεχωρήθη μέ ἀριθ. 182/2012 εἰς τό βιβλίον Πρακτικῶν τοῦ Συλλόγου Ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου Ἡλιουπόλεως.
 
Τό παρόν ΨΗΦΙΣΜΑ ἀπεφασίσθη ὁμοφώνως ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅπως ἀποσταλῆ εἰς τήν Α.Θ. Μακαριότητα τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ καί εἰς τούς Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
 
       Ὁ Πρόεδρος                 Ὁ Γραμματεύς                           Η  Αντιπρόεδρος 
Ἀνδρέας Φωτοπουλος          Πέτρος Γραφάκος                      Αικατερίνη Λώλου  

 

  Τά μέλη

Σκυτοπούλου-Καρύδα Χρυσάνθη

Μπούσμπουρα Αθανασία

Κοντός Δημήτριος

 

Φωτοπούλου Ευθυμία

Καλκατζής Στέφανος

Γιαννέλου Ιουλία