Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο χωριό του Οικουμενικού Πατριάρχη

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 21/08/2012

(Εκ του Οικ.Πατριαρχείου) Σήμερον, Τρίτην, 21ην τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἀφιχθέντος ἐξ Ἀθηνῶν τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 19ης ἰδίου, ἀνεχώρησαν εἰς Ἴμβρον, ὅπου ἡ Α. Μακαριότης θὰ εἶναι φιλοξενουμένη τοῦ Ἰμβρίου Πατριάρχου μέχρι καὶ τῆς 24ης ἰδίου, ὅτε καὶ θὰ ἐπιστρέψουν ἀεροπορικῶς εἰς τὴν Πόλιν μετὰ τῶν συνοδῶν αὐτῶν.

Τὴν Πέμπτην, 23ην τ. μ., ἡμέραν τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος θὰ προστῇ τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίζοντι γενεθλίῳ χωρίῳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος Ἅγιοι Θεόδωροι.

Χθές, Δευτέραν, οἱ δύο ἄνδρες, ἡ συνοδεία τοῦ Μακαριωτάτου καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος μετέβησαν εἰς τὴν νῆσον τῆς Ἁγίας Γλυκερίας, ἰδιοκτησίαν τοῦ Ἐπιχειρηματίου Ἐντιμ. κ. RahmiM. Koç, ὅπου προσεκύνησαν εἰς τὰ ἐρείπια τοῦ Καθολικοῦ τῆς ἐν αὐτῇ Βυζαντινῆς Μονῆς, ἔψαλαν τὸ ἀπολυτίκιον καὶ τὸ Κοντάκιον τῆς Ἁγίας Γλυκερίας καὶ παρεκάθησαν εἰς γεῦμα, μεθ᾿ ὃ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Πόλιν.

Στο μεταξύ, ανακοινοῦται ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος πρόκειται νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν Κρήτην ἀπὸ 1ης μέχρι καὶ 4ης προσεχοῦς Σεπτεμβρίου προκειμένου ὅπως:

α) ἀνταποκριθῇ εἰς τὴν ἀδελφικὴν πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου νὰ ἐπισκεφθῇ καὶ εὐλογήσῃ τὴν ἐπαρχίαν ἐν ᾗ προσφάτως κατεστάθη ποιμενάρχης,

β) ἐγκαινιάσῃ τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς γυναικείας Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς) Χανίων, καί

γ) ὁμιλήσῃ ἐνώπιον τῆς ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης συνερχομένης Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.