Τρεις ιεράρχες στο Υπουργείο Εσωτερικών

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 19/01/2011

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη  Δευτέρα η Ιεραρχία σε έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε να προτείνει στην κυβέρνηση την εξασφάλιση  της πρόσληψης 300 εφημερίων για το 2011, έναντι των διαπιστωμένων αναγκών για περισσότερους από 600, αλλά και τη ρητή δέσμευση εκ μέρους της Πολιτείας ότι οι κληρικοί, ως θρησκευτικοί λειτουργοί δεν θα υπάγονται στο καθεστώς προσλήψεων των δημοσίων υπαλλήλων.