Ο Επίσκοπος Μεσαορίας στην ΙΜ Μαρωνείας

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 24/05/2017
Στήν πόλη τῆς Κομοτηνῆς, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς εὐρίσκεται ἀπό τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 23ης Μαΐου 2017, ὁ παρεπιδημών στήν πόλη μας, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄.
 
Ὁ Θεοφιλέστατος ἐγένετο δεκτός στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος μετά τοῦ ὁποίου ἀνέπτυξε ἐγκάρδιον καί ἐποικοδομητικόν διάλογον ἀναφορικῶς μέ θέματα τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί τῶν δράσεων πού ἀναπτύσσουν σέ ὅλα τά ἐπίπεδα.
 
Στή συνέχεια ὁ Ποιμενάρχης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας συνόδευσε τόν Θεοφιλέστατον στούς τοπικούς Ἄρχοντες: τόν Ἀντιπεριφερειάρχην Ροδόπης, τόν Δήμαρχον Κομοτηνῆς, τόν Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς καί στούς δύο Ταξιάρχους, τόν Ἀνώτατον Διοικητήν Φρουρᾶς Κομοτηνῆς καί Διοικητήν τῆς 29ης Ταξιαρχίας, ὡς καί τόν Διοικητήν τῆς 21ης Ταξιαρχίας, πρός τούς ὁποίους ὁ Θεοφιλέστατος ἀνέφερε τά ἐν Κύπρῳ συμβαίνοντα, ἀλλά καί τοῦ ἔργου πού ἡ ἐκεῖσε Ἀποστολική Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ εἰς διακονίαν τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακοςμέ ἀφορμή τήν λῆξιν τῶν μαθημάτων τῆς μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς στή Χριστιανική Ἕνωση Κομοτηνῆς καί τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἀφοῦ καλωσόρισε τό Θεοφιλέστατο κ. Γρηγόριο, ἀνεφέρθη στούς παλαιούς δεσμούς γνωριμίας καί τάς ἀναπτυχθεῖσας σχέσεις μεταξύ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μετέπειτα δέ  εὐχαρίστησε τούς διδάσκοντες καί τούς ἀκροατές τοῦ Θείου λόγου καί εὐχήθηκε τό ἔργο πού τούς ἀνέθεσε ἡ τοπική Ἐκκλησία νά καρποφορῇ στίς καρδιές τῶν πιστῶν καί νά μορφώνεται μέσα τους ὁ Χριστός.
 
Ἀπαντητικῶς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχη μας κ. Παντελεήμονα γιά τή δοχή καί φιλοξενία, ἀνεφέρθη στή γνωριμία καί τούς ἀδελφικούς δεσμούς αὐτῶν, καί κατακλείων τόν λόγον ἀνέπτυξε ὁμιλίαν μεστήν θεολογικοῦ περιεχομένου ἐπικεντρώσας στήν Εὐαγγελικήν περικοπήν περί τοῦ Κυρίου ὡς Ἀμπέλου καί τῶν πιστῶν ὡς κλημάτων αὐτῆς, στή σχέση καί τό σύνδεσμο τῶν πιστῶν μέ τόν Ἐπίσκοπο, ἐπεξήγησε δέ τά συμβαίνοντα στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, στό ἔργο πού προΐσταται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος ὡς γνήσιος συνεχιστής τῆς Ἀποστολικῆς παραδόσεως, ἀλλά καί στίς ἀγαστές σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί εὐχήθηκε ὁ Ἀναστάς Κύριος νά ἐπευλογῇ τούς κόπους καί τόν καθημερινόν ἀγῶνα τοῦ Μητροπολίτου μας, τῶν Ἱερέων καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς Θράκης καί τῆς Ροδόπης.
 
 
 
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως