Θεοφάνεια στο Σηκουάνα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 18/01/2011

Ο 52χρονος μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ (Αδαμάκης) έχει παρασημοφορηθεί  με το παράσημο του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής με διάταγμα υπογεγραμμένο στις 31 Δεκεμβρίου 2008, από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Νικολά Σαρκο ζί.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Λεγεώνα της Τιμής καθιερώθηκε από το Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ως πεδίο επιβράβευσης πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών στη γαλλική, τότε, αυτοκρατορία.
Τέλος η Λεγεώνα της Τιμής διατηρεί τον τίτλο του Εθνικού Τιμητικού Τάγματος της Γαλλίας, έχοντας διευρύνει τα κριτήρια επιλογής των Ιπποτών σε πολίτες διαφορετικών εθνοτήτων, οι οποίοι διακρίνονται για τη δραστηριοποίηση και την προσφορά τους σε διάφορα πεδία (πολιτική, επιστήμη, επιχειρηματικότητα  Αξίζει να αναφερθεί πως η Λεγεώνα της Τιμής καθιερώθηκε από το Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ως πεδίο επιβράβευσης πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών στη γαλλική, τότε, αυτοκρατορία.
Τέλος η Λεγεώνα της Τιμής διατηρεί τον τίτλο του Εθνικού Τιμητικού Τάγματος της Γαλλίας, έχοντας διευρύνει τα κριτήρια επιλογής των Ιπποτών σε πολίτες διαφορετικών εθνοτήτων, οι οποίοι διακρίνονται για τη δραστηριοποίηση και την προσφορά τους σε διάφορα πεδία (πολιτική, επιστήμη, επιχειρηματικότητα  Αξίζει να αναφερθεί πως η Λεγεώνα της Τιμής καθιερώθηκε από το Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ως πεδίο επιβράβευσης πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών στη γαλλική, τότε, αυτοκρατορία.
Τέλος η Λεγεώνα της Τιμής διατηρεί τον τίτλο του Εθνικού Τιμητικού Τάγματος της Γαλλίας, έχοντας διευρύνει τα κριτήρια επιλογής των Ιπποτών σε πολίτες διαφορετικών εθνοτήτων, οι οποίοι διακρίνονται για τη δραστηριοποίηση και την προσφορά τους σε διάφορα πεδία (πολιτική, επιστήμη, επιχειρηματικότητα   Αξίζει να αναφερθεί πως η Λεγεώνα της Τιμής καθιερώθηκε από το Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ως πεδίο επιβράβευσης πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών στη γαλλική, τότε, αυτοκρατορία.
Τέλος η Λεγεώνα της Τιμής διατηρεί τον τίτλο του Εθνικού Τιμητικού Τάγματος της Γαλλίας, έχοντας διευρύνει τα κριτήρια επιλογής των Ιπποτών σε πολίτες διαφορετικών εθνοτήτων, οι οποίοι διακρίνονται για τη δραστηριοποίηση και την προσφορά τους σε διάφορα πεδία (πολιτική, επιστήμη, επιχειρηματικότητα  Αξίζει να αναφερθεί πως η Λεγεώνα της Τιμής καθιερώθηκε από το Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ως πεδίο επιβράβευσης πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών στη γαλλική, τότε, αυτοκρατορία.
Τέλος η Λεγεώνα της Τιμής διατηρεί τον τίτλο του Εθνικού Τιμητικού Τάγματος της Γαλλίας, έχοντας διευρύνει τα κριτήρια επιλογής των Ιπποτών σε πολίτες διαφορετικών εθνοτήτων, οι οποίοι διακρίνονται για τη δραστηριοποίηση και την προσφορά τους σε διάφορα πεδία (πολιτική, επιστήμη, επιχειρηματικότητα   
Αξίζει να αναφερθεί πως η Λεγεώνα της Τιμής καθιερώθηκε από το Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ως πεδίο επιβράβευσης πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών στη γαλλική, τότε, αυτοκρατορία.
Τέλος η Λεγεώνα της Τιμής διατηρεί τον τίτλο του Εθνικού Τιμητικού Τάγματος της Γαλλίας, έχοντας διευρύνει τα κριτήρια επιλογής των Ιπποτών σε πολίτες διαφορετικών εθνοτήτων, οι οποίοι διακρίνονται για τη δραστηριοποίηση και την προσφορά τους σε διάφορα πεδία (πολιτική, επιστήμη, επιχειρηματικότητα