Κινούμενο σχέδιο υπέρ της ομοφυλοφιλίας και κατά του Χριστιανισμού

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 12/06/2012

Ένα ιδιαίτερα ύπουλο κινούμενο σχέδιο προωθείται στην Αμερική με τίτλο: "Είναι η ομοφυλοφιλία επιλογή; Θρησκεία εναντίον πραγματικότητας". Το καρτούν προσπαθεί να αποδείξει με γελοία επιχειρήματα πως το να είσαι gay είναι φυσιολογικό και πως ουσιαστικά οι Χριστιανοί είναι... πλανεμένοι. 

Ἐπειδή τό βίντεο δέν εἶναι μεταγλωττισμένο, παραθέτουμε τά βασικά μηνύματα πού περνᾶ, ἐπιγραμματικά:

1 )«Ὅλως τυχαίως», ὁ πρωταγωνιστής τοῦ βίντεο, λέγεται Christian, δηλαδή Χριστιανός! Καί παρουσιάζεται νά ἀπορεῖ γιά τό ἄν ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἐπιλογή ( ὀρθή ἤ λανθασμένη )!

2 )Παρουσιάζει τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς φυσιολογική ἀνάμεσα σέ πληθώρα ζώων, ἐξομοιώνοντας ἐμέσως πλήν σαφῶς τόν ἄνθρωπο μέ αὐτά!

Αὐτό παραπέμπει στήν Πατερική ρήση: «νος ποστάς τοΘεο, κτηνώδηςδαιμονιώδηςγίνεται»!

3) Παρουσιάζει τήν ὁμοφυλοφιλία νά ἐξαρτᾶται ἀπό τά γονίδια, τίς ὀρμόνες καί τήν ψυχοσωματική κατάσταση τῆς ἐγκύου μητέρας κατά τήν περίοδο κύησης τοῦ ἐμβρύου καί ὄχι ἀπό τήν ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἴδιου τοῦ προσώπου γιά τόν σεξουαλικό του προσανατολισμό!

4 )Παρουσιάζει τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς μή μεμπτή, ὅπως δέν εἶναι ἀξιόμεμπτος  κάποιος που γεννιέται ἀριστερόχειρας ἀντί γιά δεξιόχειρας!

5 )Γελοιοποιεῖ τόν Χριστιανισμό πού μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀποκαθιστᾶ τό κατ’ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου καί τόν λυτρώνει ἀπό ἁμαρτωλές ἀποκλίσεις κι ἀπό πάθη, μέ τό νά ἀποκλείει ὅτι αὐτό πραγματικά γίνεται!

6 )Τέλος, παρουσιάζει ἕνα κατεβατό ἀπό «ἐπιστημονικούς» ( ὁ Θεός νά φυλάγει ) συλλόγους ( ἰατρικούς, παιδιατρικούς, ψυχιατρικούς κλπ κλπ ), ὅπου ὅλοι ἐν ἑνί στόματι ἀποφαίνονται: πώς δέ γίνεται νά εἶναι ἐπιλογή ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἀλλά καθορίζεται ἐκ γενετῆς! Ἄρα, τό τελικό μήνυμα πού περνᾶ τό κινούμενο σχέδιο εἶναι πώς ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι μή ἀναστρέψιμη, προϊόν ὄχι ἐλεύθερης ἐπιλογῆς καί κατά συνέπεια ὄχι μεμπτή καί ἀξιοκατάκριτη, ἀλλά ἀντίθετα χρήζει ἀποδοχῆς καί συμπάθειας !

 

«ἢ οκ οδατε τι δικοι βασιλεαν Θεοοκληρονομσουσι; μπλανσθε· οτε πρνοι οτε εδωλολτραι οτε μοιχοοτε μαλακοοτε ρσενοκοται οτε πλεονκται οτε κλπται οτε μθυσοι, ολοδοροι, οχ ρπαγες βασιλεαν Θεοοκληρονομσουσι»

( Α’ Κορινθ. κεφ.6, στίχ.9-10 ) 

 

Προσέξτε το βίντεο μετά τα 2.50 λεπτά και ιδιαίτερα στο 3.20 στο κτίριο "EX GAY MINISTRY" με τον Σταυρό στη στέγη.