Χειροτονία διακόνου από τον μητροπολίτη Γερμανό

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 12/01/2017
Χειροτονία διακόνου από τον μητροπολίτη Γερμανό
 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός το Σάββατο τό πρωΐ θά τελέση τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Σκαφιδιᾶς καί θά χειροτονήση Διάκονον τόν κ. Γεώργιον Δημητρακόπουλον, ἀπό τήν Κουτσοχέρα, υἱόν τοῦ αἰδ. Χρίστου Δημητρακοπούλου, Ἐφημερίου Μουζακίου.
 
Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας θά προστῆ τοῦ ἐτησίου ἱεροῦ Μνημοσύνου τῆς ἀειμνήστου Ἡγουμένης τῆς Μονῆς Μοναχῆς Μακαρίας (Ἀναστασοπούλου).
Την Κυριακή τό πρωΐ 15-1-2017 θά τελέση τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν ἱστορικόν Ἱερόν Ναόν Παναγία ἡ ΚΑΘΟΛΙΚΗ Γαστούνης, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας θά τελέση τό Μνημόσυνον πάντων τῶν Εὐεργετῶν καί τῶν Δωρητῶν τοῦ Ἱδρύματος – Γηροκομείου ΠΑΝΑΓΙΑ ἡ ΚΑΘΟΛΙΚΗ Γαστούνης.
Στή συνέχεια καί περί ὥραν 11 π.μ. θά εὐλογήση στό Ἵδρυμα τήν πίττα τοῦ Ἱδρύματος καί θά εὐχηθῆ εἰς τούς τροφίμους καί τό Προσωπικό τά δέοντα.
Τήν Δευτέρα τό ἀπόγευμα 16-1-2017 θά εὐλογήση τήν πίττα στό Φοιτητικό Οἰκοτροφεῖον τῆς Ἁγίας Φιλοθέης Πύργου, θά ὁμιλήση πρός τίς Φοιτήτριες καί θά τούς εὐχηθῆ δεόντως.
Τήν Τρίτη τό πρωΐ 17-1-2017, ἑορτή τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου θά τελέση τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων (Α΄ Κοιμητήριον Πύργου) καί θά χειροτονήση εἰς Πρεσβύτερον τόν Διάκονον Γεώργιον Δημητρακόπουλον.
Εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας θά τελέση τό Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου ΑΝΤΩΝΙΟΥ, καθώς καί τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πύργου Ἀνδρέου Πετρουτζῆ καί τῶν κεκοιμημένων οἰκείων αὐτοῦ.