Αναστήλωση της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Σερρών

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 30/04/2012

Μέ τήν Γενική Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρι­σμοῦ κ. Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε στίς 10:30 τό πρωί ὁ Σεβ. Ποιμε­νάρχης μας στό γραφεῖο του. Ἡ συνάντηση περιεστράφη κυρίως σέ θέμα­τα πού ἀφοροῦν στά ἀναστηλωτικά ἔργα πού θά ξεκινήσουν ἐντός τοῦ μηνός Μαΐου στήν παλαίφατη Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν μετά καί τήν ὑπογραφή στίς ἀμέσως προσεχεῖς ἡμέρες τῆς προγραμματι­κῆς συμβάσεως ἀνάμεσα στό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί τήν ἀνάδοχο ἑται­ρεία, γιά τό ἔργο ἀποκατάστασης τῆς ΒΔ πτέρυγας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὕψους 3.300.000 Εὐρώ, πού θά καλυφθεῖ ἐξ’ ὀλοκλήρου ἀπό τό Εὐρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ γιά τόν πολιτισμό.

Ὁ Σεβ. εὐχαρίστησε τήν κ. Μενδώνη γιά τό ἐνδιαφέρον τοῦ Ὑπουρ­γείου γιά τήν ἔνταξη τοῦ ἔργου ἀποκατάστασης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν στό Εὐρωπαϊκό πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., ὥστε τό μοναδι­κό αὐτό ζωντανό μνημεῖο πίστεως καί πολιτισμοῦ νά διασωθεῖ ἀπό τόν πανδαμάτορα χρόνο. 

Μέ τήν κ. Μενδώνη ἐπίσης ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας συζήτησε θέ­ματα πού ἀφοροῦν καί σέ ἄλλα βυζαντινά μνημεῖα τῆς περιοχῆς μας πού χρήζουν ἄμεσων ἐπεμβάσεων πρός διάσωση καί ἀνάδειξή των. Ἡ συνά­ντηση διεξήχθη σέ ἄριστο κλίμα ἀμοιβαίας κατανόησης καί ἐγκαρδιό­τητας.      Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως