Απάντηση Σεραφείμ για την απομάκρυνση Φίλη

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 09/11/2016

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 9 Νοεμβρίου 2016

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Ν. ΦΙΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

Μέ βαθειά θλίψη καί ἔντονη ἀπογοήτευση γιά τό κατάντημα μέρους τῆς ἑλληνικῆς δημοσιογραφίας καί τοῦ λεγομένου πνευματικοῦ κόσμου παρακαλουθοῦμε πλῆθος δημοσιεύσεων γιά τήν μή συμμετοχή στήν ἀνασχηματισθεῖσα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τοῦ ἀγαπητοῦ τέως Ὑπουργοῦ κ. Νικολάου Φίλη. Χαρακτηρίστηκε ὁ λόγος του κατά τήν τελετή παράδοσης παραλαβῆς ἀπό τόν νέο Ὑπουργό ὡς «πολιτική τοποθέτηση δημοκρατικῶν ἀρχῶν» καί ὡς δῆθεν  «μανιφέστο πολιτικῆς συνέπειας». Ὁ ἴδιος μάλιστα χαρακτήρισε τήν συνέντευξη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Ἱερωνύμου στόν ΣΚΑΙ «σχέδιο πολιτικοῦ θανάτου σέ βάρος του». Ὅλα αὐτά θά προκαλοῦσαν θυμηδία γιά τόν «μεγαλοϊδεατισμό» τῶν ἀνωτέρω, ἄν δέν γνώριζε ὅλος ὁ Ἑλληνικός λαός τά γεγονότα ἀπό τά ὁποῖα προκύπτει βαθύτατος παραπικρασμός διότι στήν Ἑλλάδα τοῦ 2016 ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι βαθιά ἰδεοληπτικοί σέ σημεῖο ἐμμονῆς πού ὑψώνουν κατεγνωσμένα ἱστορικά ἰδεολογήματα πού ἐπί 72 χρόνια δοκιμάστηκαν καί οἰκτρά ἀπέτυχαν ἀφήνοντας πίσω τους ἑκατόμβες θυμάτων, ὀλιγάρχες καί πόρνες. Πρός ἀπόδειξη ἀρκεῖ ἁπλή θέασι τῆς πρ. Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καί τῶν «ἐπιτευγμάτων» τοῦ λεγομένου ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ. Εἶναι τραγικό στίς χῶρες τῆς πρ. ΕΣΣΔ καί τῶν τέως δορυφόρων της, ἡ συγκεκριμένη ἰδεοληψία νά ἀποτελεῖ ἔγκλημα καθοσιώσεως εἰς βάρος τῆς κοινωνίας καί στήν ταλαίπωρη Ἑλλάδα «πανάκεια» διά πᾶσαν νόσον !!!

Ὅλοι οἱ «μυξοκλαίοντες» διαστρεβλώνουν τήν ἀδυσώπητη πραγματικότητα ὅτι ὁ τ. Ὑπουργός κ. Φίλης τήν ἴδια στιγμή πού ἐπέβαλε πανελληνίως ἕνα ἀποτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα θρησκευτικῶν μόνο γιά τά ὀρθόδοξα Ἑλληνόπαιδα νομοθετοῦσε τό ἀσφαλῶς ἔννομο δικαίωμα τῶν Ἑβραίων καί Ρωμαιοκαθολικῶν  Ἑλληνοπαίδων νά ἐπιλέγεται ἀπό τήν πνευματική τους θρησκευτική ἡγεσία τό περιεχόμενο τοῦ δικοῦ τους μαθήματος θρησκευτικῶν καί νά διορίζονται κατά παρέκκλιση τοῦ ΑΣΕΠ καί τῶν οἰκείων πινάκων ἀναπληρωτῶν οἱ δάσκαλοι καί οἱ καθηγηταί πού θά προτείνωνται ἀπό τήν ἴδια. Καί βέβαια τήν ἴδια στιγμή ὁ ἀγαπητός κ. Φίλης διόριζε τούς «ἱεροδιδασκάλους» τοῦ Ἰσλάμ. Καί αὐτό ὅλο τό «ἀνόσιο παίγνιο» εἰς βάρος μόνον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὁ κ. Φίλης καί οἱ ἰδεολογικοί του συνοδοιπόροι, τό χαρακτηρίζουν ὡς ἰσονομία καί ὡς δημοκρατική εὐαισθησία !!!

Θά ἔπρεπε νά ρωτήσει κάποιος τόν κ. Φίλη νά μᾶς πληροφορήσει σέ ποιό συρτάρι τοῦ τ. ὑπουργικοῦ του γραφείου ἔχει «καταχωνιάσει» τίς θέσεις Ἐφημερίων γιά τό ἔτος 2016 πού λήγει σέ ἑνάμιση μῆνα παραβιάζοντας σχετικές πρακτικές τῶν τελευταίων χρόνων, μετά τήν ἄθλια παραβίαση ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία τῆς ὑποχρέωσή της γιά τό 96% τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πού διάρπασε νά μισθοδοτεῖ καί τούς νέους Κληρικούς πού καλύπτουν τίς ὑφιστάμενες Ἐφημεριακές ἀνάγκες. Ἐμεῖς μόνο στήν Μητρόπολη Πειραιῶς ἔχουμε ἤδη ἀδιορίστους ἕξι νέους οἰκογενειάρχες Κληρικούς. Δέν ἀποτελεῖ αὐτή ἡ ἐνέργεια ἀπόλυτη ἀπόδειξη τῆς ἐμπάθειας τοῦ κ. Φίλη πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί μέ τέτοιες ἐμπάθειες ἤθελε νά συνεχίσει; Νά ἐρωτηθεῖ ἀκόμη ἄν διαχειριζόταν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων τό προσωπικό του τιμάριο γιά νά ἐνεργεῖ μέ τόν τρόπο τοῦ «καταχωνιάσματος». Ὁ ἴδιος στήν ὁμιλία του εἶπε τό ἑξῆς ἀπίθανο ὅτι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων ἐμπεριέχει ἀναχρονισμό διότι «συνυπάρχουν ἡ ἐκπαίδευση καί ἡ ἔρευνα καί οἱ ἐκκλησιαστικές ὑποθέσεις στό ἴδιο Ὑπουργεῖο». Δέν ἔχει ἀντιληφθεῖ μετά τόσο καιρό Ὑπουργός ὅτι στά θρησκεύματα ἀνήκουν καί οἱ ἄλλες θρησκευτικές κοινωνίες τῆς χώρας πού εἶναι ἀνεκτές κατά τό Σύνταγμα Ἑβραῖοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Μουσουλμάνοι, πάσης φύσεως Προτεστάντες, Ἰνδουϊστές, Βουδιστές, Μπαχάϊ κλπ πέραν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ ἀγαπητός κ. Φίλης καί οἱ ἰδεολογικοί του συνοδοιπόροι δέν ἔχουν πάρει εἴδηση ὅτι δέν κυβερνᾶ μόνος ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά νά ἐπιβάλει τό «μαρξιστικό-σοσιαλιστικό» του πρόγραμμα ἀλλά συγκυβερνᾶ μέ ἕνα κόμμα χωρίς τό ὁποῖο θά ἦταν στήν ἀντιπολίτευση καί δέν θά εἶχε γίνει ποτέ Κυβέρνηση, πού ἐξέλεξε τούς Βουλευτές του καί μέ πρόταγμα τήν διατήρηση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἰδιοπροσωπείας τοῦ λαοῦ μας; Γι’αὐτό καί ψηφίστηκε καί ἀπό πιστούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται γι’ αὐτή τήν διατήρηση. Ἐδῶ στόν Πειραιᾶ ἐξελέγη ὁ Βουλευτής τῶν ΑΝΕΛ κ. Δ. Καμμένος καί τό κόμμα πῆρε ἕναν ἀξιόλογο ἀριθμό ψήφων. Δέν ἀντιλαμβάνεται ἑπομένως ὁ κ. Φίλης ὅτι μέ τήν πολιτική πού ἄσκησε «ποδοπατοῦσε» τό πρόταγμα τοῦ συγκυβερνῶντος κόμματος καί τό ὀντολογικό θεμέλιο τῶν ψηφοφόρων πού τό στήριξαν, χωρίς τούς ψήφους τῶν ὁποίων δέν θά εἶχε γίνει ποτέ Ὑπουργός; Ἡ πολιτική εἶναι ρεαλισμός καί ὄχι ὀνειροπολήματα. Μίλησε γιά «ἐκλεγμένη Κυβέρνηση ἀπό τήν ὁποία τό κόμμα τῶν ΑΝΕΛ ἀπείλησε ὅτι θά ἀποσύρει τήν δεδηλωμένη ἐάν τό ζητοῦσε ἡ Ἐκκλησία». Διερωτᾶται κανείς πῶς βλέπει τά πράγματα ὁ κ. Φίλης δηλ. συνεργάζεται γιά νά εἶναι Ὑπουργός μέ ἕνα κόμμα πού τοῦ ἀπομειώνει πλήρως τό δικό του πρόταγμα μέ τίς ἀποφάσεις του μεταβάλλοντας τό μάθημα θρησκευτικῶν μόνο τῶν ὀρθοδόξων ἑλληνοπαίδων σέ σκληρό «ὁμολογιακό» μάθημα ἀθεΐας, συγκρητισμοῦ καί ἐκκοσμίκευσης ὅπως εὐστοχότατα ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος ἀπέδειξε στήν περισπούδαστη ἐπιστολή του στόν Ἐξοχώτατο κύριο Πρωθυπουργό καί τό εὐτελίζει στούς δικούς του ψηφοφόρους καί ἔχει τήν ἀπαίτηση νά συνεχίζεται ἡ συνεργασία «ἀδιατάρακτη». Θαυμάζει κανείς τήν «εὐρύτητα» σκέψεως τοῦ κ. Φίλη καί τῶν συμπαραστατῶν του. Μπορεῖ νά μᾶς πεῖ ὁ κ. Φίλης πόσους «ἱεροδιδασκάλους» τοῦ Ἰσλάμ διόρισε ἐφέτος; Γιατί γνωρίζω ὅτι διόρισε ὅλους ὅσους ζήτησαν οἱ Μουφτεῖες. Τίς θέσεις τῶν Ἐφημερίων τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας γιατί τίς «καταχώνιασε»;

Ὅσον ἀφορᾶ στίς πομφόλυγες τοῦ κ. Φίλη περί «ἀνάγκης ἐπαναπροσδιορισμοῦ Κράτους-Ἐκκλησίας» τόν παρακαλοῦμε νά ξανακαθήσει στά ἕδρανα τῆς Νομικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ γιά νά μάθει ὅτι μέ τό ἰσχῦον Σύνταγμα οἱ ρόλοι εἶναι καί ἐκκοσμικευμένοι καί διακριτότατοι καί ὅτι ἄν θέλει νά τούς ἐπαναπροσδιορίσει θά πρέπει νά ἐπαναπροσδιορίσει καί τήν νομική θέση τῶν Μουφτειῶν τῆς Θράκης καί τῶν Ἑβραϊκῶν Κοινοτήτων. Γιά νά ἐξηγούμεθα ἀγαπητέ κ. Φίλη καί νά παύσετε τήν παραπληροφόρηση γιά τήν δῆθεν προνομιακή θέσι στήν ἔννομη τάξη τῆς χώρας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Τέλος σέ συνάρτηση μέ τά ἀνωτέρω παρακαλοῦμε ἐνίους ἀπό τήν «δημοκρατική» Ἐφημερίδα ΑΥΓΗ πού μᾶς κατατάσσουν στήν πνευματική «ἀκροδεξιά» νά κάνουν τόν μικρό κόπο νά ἀκούσουν τήν ἀποδεδειγμένα ἀντιστασιακή στήν δικτατορία Μαρία Δαμανάκη στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγ. Τριάδος 19/3/2006 κατά τήν τελετή τῆς ἐνθρόνισής μας γιατί ἡ ἐλαχιστότητά μου καί στήν κατάληψη τῆς Νομικῆς καί στά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου εἶχε λάβει μέρος ἐνῶ οἱ ὄψιμοι ἐπικριτές μου ἤ ἦταν μειράκια ἤ ἦταν ἀπόντες.

Ἐν κατακλείδι νά συγχαρῶ τόν ἀγαπητό Πρόεδρο τῶν ΑΝΕΛ κ. Πᾶνο Καμμένο τόν ὁποῖον καί ἀδίκησα λέγοντας ὅτι ὑπεκφεύγει ἐνῶ ἡ παρέμβασί του ὑπῆρξε καθοριστική γιά τήν ἀποτροπή τῆς φασιστικῆς ἀπομείωσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ