Οι θεολόγοι Ηλείας στον μητροπολίτη Γερμανό

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 30/09/2016

Μέλη του Παραρτήματος ΠΕΘ Ηλείας, την Πέμπτη,  είχαν συνάντηση με τον Ποιμενάρχη Ηλείας  κ. Γερμανό ενόψει  της συμμετοχής του στην Ιεραρχία της Εκκλησία της Ελλάδος που θα συγκληθεί σε λίγες ημέρες. Ο Μητροπολίτης τους δέχτηκε με αγάπη και κατανόηση. Συζητήθηκαν:

Προβλήματα που ανακύπτουν από τα νέα προγράμματα σπουδών στον κλάδο της Θεολογίας

-Τα νέα Προγράμματα Σπουδών κατά το μέγιστο μέρος τους αναφέρονται σε άλλα δόγματα και άλλες θρησκείες & ελάχιστα στην ορθόδοξη παράδοση. Οπότε δεν γίνεται απλώς πολυθρησκειακό μάθημα αλλά οδηγεί στην πανθρησκεία.

-Διδάσκεται πλέον σε πολύ μικρή ηλικία το διαθρησκειακό υλικό με αποτέλεσμα τη σύγχυση των μαθητών.

-Διαφαίνεται η λανθασμένη εντύπωση ότι όλα τα θρησκευτικά παρακλάδια είναι σωστά και οδηγούν στη μια Αλήθεια και τη σωτηρία. Αυτή η άποψη είναι θεωρία της Νέας εποχής.

-Προστίθεται ένας τεράστιος όγκος ύλης στους μαθητές και στους θεολόγους με αποτέλεσμα δυσανασχετήσεις για την εμπέδωση του υλικού και συνάμα πολλά έξοδα για την φωτοτύπησή του.

-Υποτιμάται το μάθημα των Θρησκευτικών με την κατάταξη του στη δεύτερη ομάδα μαθημάτων μαζί με τα Αρχαία Ελληνικά(!) καταργώντας και τις σχετικές εξετάσεις στο τέλος του σχολικού έτους.

-Δεν διορίζονται Θεολόγοι καθηγητές ούτε καν αναπληρωτές με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι υπηρετούντες συνάδελφοι. Παράλληλα έχουν μειωθεί οι ώρες των Θρησκευτικών στα ΕΠΑΛ όλης της χώρας. Είναι ανάγκη να τοποθετηθούν Θεολόγοι στα Δημοτικά σχολεία, στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

-Επομένως εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών.