Ναοδομία υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 02/09/2016
Η ναοδομία διατηρείται αλλά υπό την… εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πολυνομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε χθες, Πέμπτη, σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνει, εκτός από τις νέες ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, και πολλές διατάξεις πολεοδομικού και χωροταξικού περιεχομένου. 
 
Έτσι, για κάθε οικοδομική εργασία που αφορά ιερούς ναούς και μητροπολιτικά μέγαρα, η προέγκριση της οικοδομικής άδειας προβλέπεται ότι θα εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία). Στη συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης της Εκκλησίας της Ελλάδας και θα αποστέλλεται στην οικεία πολεοδομία.
 
Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι για την κατασκευή ή επισκευή ιερών ναών και μητροπολιτικών μεγάρων, αν δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, αρκεί να προσκομισθεί (για την έκδοση άδειας) πιστοποιητικό από το υποθηκοφυλακείο περί μη διεκδικήσεως του ακινήτου από το Δημόσιο (ή τον δήμο) και συμβολαιογραφική πράξη συναινέσεως. Για υφιστάμενα κτίρια αρκεί μια απλή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει τον χρόνο ανέγερσής τους.
 
Παρεκκλίσεις δόμησης σε ναούς και μητροπολιτικά μέγαρα θα επιτρέπονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος.