1η Συνάντηση Ενοριακών Νεανικών Συνάξεων της Ι.Α.Α

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 10/04/2012

Την Κυριακή 1η Απριλίου στις 19:00 πραγματοποιήθηκε κοινή φοιτητική σύναξη ενοριών της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο πολιτιστικό κέντρο "Σήμαντρο" της Παναγίας Φανερωμένης στο Χολαργό. Το θέμα της συνάντησης ήταν :Συλλαβίζοντας το σήμερα. Δημιουργώντας όραμα, ενότητα, δράσεις. Μετά από δύο σύντομες παρεμβάσεις νέων, που μετέχουν στις ενοριακές φοιτητικές συνάξεις, ακολούθησε συζήτηση, προβληματισμός, ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την μελλοντική πορεία αυτής της προσπάθειας. Στη συνέχεια ακολούθησε κέρασμα και γνωριμία μεταξύ των νέων με τις άλλες ενορίες. Η 1η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, αλλά και οι επόμενες που θα ακολουθήσουν έχουν σκοπό τη δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των νέων των αντίστοιχων ενοριών που συμμετέχουν στις φοιτητικές συνάξεις, μέσα από κοινές δράσεις και εκδηλώσεις (πχ ομιλίες, μαθήματα αγιογραφίας , βυζαντινής μουσικής, φροντιστηριακά μαθήματα, εξορμήσεις κ.α). Η γνωριμία και οι κοινές εκδηλώσεις μεταξύ των νέων έχουν σκοπό επίσης να φτιαχτεί ένα κοινό δίκτυο εθελοντών ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων κτλ που να μπορούν οι νέοι μεταξύ τους ανάλογα το επάγγελμά τους, να συνεργάζονται ώστε ο ένας να εξυπηρετεί τον άλλον μέσα από την εθελοντική προσφορά και διακονία. Στα πλαίσια αυτά και στο μελλοντικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η εκμετάλλευση από όλους τους νέους των υπαρχόντων ενοριακών δομών (πχ κοινωνικό παντοπωλείο). Όλοι οι στόχοι αυτής της προσπάθειας θα προχωρούν και θα σχεδιάζονται και θα συζητούνται μέσα από παρόμοιες εκδηλώσεις όπως της  1ης Απριλίου.