Σταδιακή η μείωση των αποδοχών των εφημερίων που κατέχουν και υπαλληλική θέση

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 28/03/2012

(πηγή efimeriosgr.blogspot. com) Επιτέλους, επιλύεται άμεσα μία ακόμη αδικία εις βάρος των εφημερίων που κατέχουν και υπαλληλική θέση.Η μείωση των αποδοχών τους από την εφημεριακή θέση κατά 70% δεν γίνεται εφάπαξ, αλλά σταδιακώς. Υπενθυμίζεται ότι αρκετοί εκκαθαριστές,  προχώρησαν ήδη στην εφάπαξ περικοπή του 70% των αποδοχών εφημερίων που κατέχουν και υπαλληλική θέση. 

 Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόσθηκε το άρθρο 29 § 2 Ν. 4024/2011, με το επιχείρημα ότι το εν λόγω άρθρο που προβλέπει σταδιακή μείωση σε βάθος τριετίας, έχει εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συνολική διαφορά αποδοχών (από τη θέση του κληρικού αθροιστικά με τη θέση του υπαλλήλου) που λαμβάναμε την 31/10/2011 είναι μεγαλύτερη κατά κατά 25%  από τη συνολική διαφορά των αποδοχών της 1/11/2011.    

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της 22ης Δ/νσης του Γ.λ.Κ. (Δ/νση Μισθολογίου) για την εφαρμογή της σταδιακής μειώσεως εξετάζεται η διαφορά παλαιών και νέων αποδοχών ξεχωριστά για την κάθε θέση. 

Κατά συνέπεια,οι αποδοχές από την εφημεριακή μας θέση θα περικοπούν σταδιακά σε τρία χρόνια. Για το χρονικό διάστημα από 1/11/11 έως και 31/10/2012 η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% των (μικτών) αποδοχών του παλαιού μισθολογίου, δηλ. της 31/10/2011. 

Όσες Μητροπόλεις προέβησαν στην άμεση συνολική μείωση των αποδοχών του νέου μισθολογίου κατά 70% υποχρεούνται να επιστρέψουν τη διαφορά αναδρομικώς από 1/11/2011. 

ΠΡΟΣΟΧΉ. Το επισυναπτόμενο έγγραφο δεν κοινοπιήθηκε σε όλες τις Μητροπόλεις, αλλά μόνο στις Μητροπόλεις Ρεθύμνης και Ύδρας, που υπέβαλαν σχετικό ερώτημα. Είναι αναγκαία η από μέρους μας όχληση για τη διόρθωση του σφάλματος.