Ἐπετειακή Ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 27/03/2012

Ὅπως κάθε χρόνο ἒτσι καί φέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης πραγμα­τοποίησε Ἐπετειακή Ἐκδήλωση μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγ­γενεσίας προκειμένου νά τιμήσει τήν ἱερά μνήμη τῶν ἡρωϊκῶν πρωταγω­νιστῶν της, κληρικῶν καί λαϊκῶν πού ἒδωσαν τή ζωή τους γιά τήν ἐλευθε­ρία τῆς Πατρίδος. Ἡ Ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα, 26 Μαρτίου, στήν αἲθουσα «Ἀστέρια» τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν.

Στήν ἀρχή τῆς ἐκδήλωσης ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτε­ρος π. Ἰορδάνης Θεμελίδης ἀναφέρθηκε στό μεγάλο γεγονός τῆς Ἐπανα­στάσεως τοῦ 1821, στό ὁποῖο μεγάλος σύμμαχος τῶν ἡρώων μας ὑπῆρξε ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη, μέ τήν ὁποία οἱ Ἕλληνες ἀπέκτησαν τήν Ἐλευθερία τους.

Στή συνέχεια οἱ χορωδίες τῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ Μαξι­μείου Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου καί ἡ Μικτή Χορωδία τοῦ Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Νιγρίτης παρου­σίασαν ἐπίκαιρα τραγούδια μέ χοράρχη τόν Πρωτοψάλτη καί Διευθυντή τῆς Σχο­λῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος κ. Ἀστέριο Γούναρη. Ἀκολούθησαν τά χορευτικά τμήματα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεο­τόκου Σερρῶν, τά ὁποῖα χόρεψαν πατριωτικούς χορούς.

Στό τέλος τῆς Ἐκδήλωσης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος συνεχάρη τούς συντελεστές της καί εὐχαρίστησε τίς Ἀρχές καί τόν πολυπληθῆ λαό πού παρέστησαν στήν ἐκδήλωση.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως