Παρασημοφόρηση Ρώσου προσκυνητή

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 24/02/2016
Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 10ης /23ης  Φεβρουαρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἰς σεμνήν τελετήν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐπαρασημοφόρησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αἰκατερίνεμπουργκ κ. Κύριλλον τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί τόν συνοδόν αὐτοῦ εὐσεβῆ προσκυνητήν κ. Μπόριδα Σόκολ διά τοῦ παρασήμου τοῦ Σταυροφόρου τοῦ αὐτοῦ Τάγματος.
 

Ἡ τιμητική αὕτη διάκρισις ἀπενεμήθη τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Κυρίλλῳ καί τῷ εὐσεβεῖ προσκυνητῇ κ. Σόκολ διά τήν εὐλαβῆ αὐτῶν διάθεσιν καί τήν ἐνεργόν αὐτῶν συμπαράστασιν καί συνδρομήν εἰς τήν ἐπιτελουμένην μελέτην συντηρήσεως καί προστασίας τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

 

Ἀμφότεροι οἱ τιμηθέντες συγκεκινημένοι ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν τιμητικήν ταύτην διάκρισιν καί ὑπεσχέθησαν ὅτι θά συνεχίσουν τάς εὐγενεῖς αὐτῶν προσπαθείας καί προσφοράς ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἅμα τῇ παρασημοφορήσει, χορῳδία νέων καί νεανίδων τῆς Μητροπόλεως Αἰκατερινεβούργου, συνοδεουσα τόν Μητροπολίτην, ἔψαλε τόν Πολυχρονισμόν τοῦ Μακαριωτάτου καί τό μελοποιημένον τῇ Θεοτόκῳ ποίημα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου  «Ἁγνή Παρθένε Δέσποινα» ρωσιστί καί ἑλληνιστί.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.