Η εορτή του Αγ. Χαραλάμπους στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 24/02/2016

Πατριαρχείον Ιεροσολύμων Τήν Τρίτην, 10ην/ 24ην τοῦ μηνός Φεβρουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν προσκειμένην τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως  βορειοανατολικῶς.

Ὡς γνωστόν ὁ ἅγιος Χαράλαμπος ἦτο ἱερεύς, διακονῶν εἰς τήν Μαγνησίαν Θεσσαλίας, διά τήν ὁμολογίαν τοῦ  Χριστοῦ μαρτυρήσας,  ἐπί Λικινίου περί τό 180 μ.Χ.

Εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί διά θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὡς τοῦ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου ἡγουμένου εἰς τό Φχές τῆς Ἰορδανίας, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ποιμένων, καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου ἡγουμένου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νικοδήμου, τοῦ π. Ἤσσα Τοῦμα, ἐφημερίου εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί παρεπιδημούντων Ἱερέων ἐκ Ρωσίας καί τοῦ διακόνου π. Ἀναστασίου, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί παρακολουθοῦντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν, Ἑλληνορθοδόξων μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας, Ἀραβοφώνων καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας καί Ρουμανίας.

 

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε πρός προσκύνησιν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν συνοδείαν  καί τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἐδεξιώθη ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Κάλλιστος.

κ τς ρχιγραμματείας.