Εθελοντική αιμοδοσία στην Ι.Μ.Περιστερίου

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 22/01/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 

    Τήν  ΚΥΡΙΑΚΗΝ 7ην Φεβρουαρίου ἐ.ἒ. είς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (ΜΑΣΧΑ) τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Περιστερίου θα διενεργηθῆ ἐθελοντική αἱμοδοσία ἀπό 9ην ἐως 14ης ὢρας.

    Παρακαλοῦμε καί προτρέπουμε τούς δυναμένους νά προσέλθουν καί μιμούμεμοι τόν Μέγαν Αἱμοδότην Σωτῆρα Χριστό προσφέρουν λίγο αἷμα διά τους ἀσθενεῖς καί ἒχοντας ἀνάγκην τοῦτο συνανθρώπους μας.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ