Η Θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γεροντίσσης στη Φθιώτιδα

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 19/03/2012

Μέ τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους τήν Παρασκευή16 Μαρτίου ἄρχισανοἱ λατρευτικές ἐκ­δη­­λώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. 

Ὁ ἱερός κλῆρος καί ὁ εὐσεβῆς λαός μέ προεξάρχοντα τόν Σεβασμιώτατο Ποι­μενάρχη μας κ. Νικόλαο ὑποδέχθηκαν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας στήν πλατεία Πάρκου Λαμίας, τήν ὁποία μετέφεραν ἀντιπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πα­ντοκράτορος. Μέ τήν ἄφιξη τῆς Εἰκόνος, τήν ὁποία μετέφερε στρατιωτικό ὄχημα, ἔγινε δέηση ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας καί ἐν συνεχείᾳ σχηματίσθηκε ἱερά πομπή, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ ἱερός κλῆρος, στρατιωτικό ἄγημα, νέοι καί νέες μέ παραδοσιακές φορεσιές καί ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Λαμιέων καί μετέφεραν τήν εἰκόνα στό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ὅπου καί θά παραμείνει γιά 10 ἡμέρες.

Μέ τήν τοποθέτηση τῆς Εἰκόνος στό Μητροπολιτικό Ναό ἔγινε δέηση καί ἀκο­λούθως ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ ευχαρίστησε τήν ἀδελφότητα πού ἀποδέ­χθη­κε τήν παράκλησή του νά μᾶς παραχωρήσει τόν πολυτιμώτερο θησαυρό τῆς Μο­νῆς γιά 10 μέρες, ἐτόνισε τήν σημασία πού ἔχει ἡ παρουσία τῆς Παναγίας σέ μία πολύ δύσκολη περίοδο γιά τό λαό. Ἄλλωστε αὐτός ἦταν καί ὁ σκοπός τῆς μεταφορᾶς τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Γεροντίσσης Παναγίας, νά πλουτίσει τίς καρδιές τῶν πενή­των, νά ἐνισχύσει τόν δεινοπαθοῦντα λαό, νά φωτίσει τή σκέψη τῶν ἡγετῶν, νά στηρίξει τούς ἀδυνάμους καί νά εὐλογήσει τόν κλῆρο καί τόν λαό.

Τόν Σεβασμιώτατο ἀντιφώνησε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό τῆς Εἰκόνος καί στά ἀναρίθμητα θαύματα πού ἡ Παναγία ἐπιτελεῖ.

 Παράλληλα εἶχαν ἀφιχθεῖ στό Μητροπολιτικό Ναό καί τά Λείψανα τῶν Ἁγίων τῆς Φθιώτιδος.

Ἀκολούθως, τελέσθηκε ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Γ΄Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἑρμήνευσε τόν στίχο τῶν Χαιρετισμῶν «Χαῖρε ἡ κατακλυσμοῦ τῆς ἁμαρτίας ...».

Στίς 8:30 μ.μ. τελέσθηκε καί δεύτερη ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν καί στίς 10 μ.μ. ἄρχισε Ἱερά Ἀγρυπνία μέχρι πρωΐας, τήν ὁποία ἐτέλεσε ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος.

Τό Σάββατο τό πρωί τελέσθηκε Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία χοροστάτησε καί μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος.

Μέσα σ΄ αὐτή τή χαρά τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μέσα στή χαρά τῆς παρουσίας τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης Θεοτόκου καί τῶν Ἀγίων Λειψάνων τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, μέσα στήν ἀγάπη καί τήν εὐλάβεια τοῦ λαοῦ, τό ἀπό­γευ­μα κατέφθασαν στή Λαμία οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος καί μετέφερε τήν κάρα τῆς Ἁγίας Ἱερουσαλήμ καί Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, οἱ ὁποῖοι  κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ποιμενάρχου μας ἦρθαν νά συνεορτάσουν τήν τοπική μας πανήγυρη.

Στίς 7 μ.μ. τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Φθιω­τῶν Ἁγίων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰλίου, Ἀχαρ­νῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο καί συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναού­σης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Νικο­λάου.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Κυριακή 18 Μαρτίου, τελέστηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐ­χα­ρίστησε τούς Ἀρχιερεῖς πού μέ τήν παρουσία τους ἐλάμπρυναν τήν πανήγυρη καί μέ τό θεολογικό καί ἐπίκαιρο κήρυγμά τους ὠφέλησαν τό ἐκκλη­σία­σμα. Ἀκο­λούθως ἀφοῦ τούς ἐπαίνεσε γιά τό πνευματικό ἔργο πού ἐπιτελοῦν στίς Μη­τροπόλεις τους, τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν ὑγεία, δύναμη, ἔτη πολλά καί οἱ Ἅγιοι καί ἡ Παναγία νά τούς σκεπάζουν καί νά τούς εὐλογοῦν στήν πο­λυ­καρ­πία τῆς ἐπιπόνου ποιμαντορίας. Ἰδιαιτέρως δέ εὐχαρίστησε τόν ἅγιο Βεροίας, πού μετέφερε στή Λαμία τήν κάρα τῆς Ἁγίας Ἱερουσαλήμ, διότι ἡ Ἁγία Ἱερουσα­λήμ πού ἐκήρυξε τόν Χριστό στά χωριά τῆς Οἴτης καί τοῦ Καλ­λι­δρό­μου καί τοῦ Παρ­νασσοῦ, ἐμαρτύρησε στή Βέροια.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία προσφέρθηκε κέρασμα στό Ἐπισκοπεῖο καί ἐν συ­­νεχείᾳ οἱ Ἀρχιερεῖς μέ τίς συνοδεῖες τους μετέβησαν στήν Ἱερά Μονή Δα­μά­στας, ὅπου προσκύνησαν τήν θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ξε­να­γή­θη­καν στούς χώρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί παρεκάθησαν σέ γεῦμα πού πα­ρέθεσε ἡ ἀ­δελφότητα. Ἀργά τό Μεσημέρι οἱ Ἀρχιερεῖς ἔφυγαν γιά τίς ἐπαρ­χίες τους.

Τήν Κυριακή τό ἀπόγευμα τελέσθηκε κατανυκτικός Ἑ­­­­σπερινός χοροστα­τοῦ­­­ντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο­πο­λί­­­­του μας κ. Νικολάου καί ἔγινε ὁμι­λία ἀπό τόν Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Τράνακα, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριά­δος Τραγάνας.

Καθημερινά στό Μητροπολιτικό Ναό τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίας τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας, οἱ δέ ἐκδηλώσεις θά ὁλοκληρωθοῦν μέ τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις παρέστησαν οἱ βουλευτές Φθιώτιδος κα. Κατερίνα Μπατζελῆ καί κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Θωμᾶς Στάικος, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί χιλιάδες πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες ἐκδήλωσαν τήν εὐλάβειά τους στήν Παναγία καί τούς Ἁγίους καί τήν προσήλωσή τους στήν Ἐκκλησία.

Οἱ ἐκδηλώσεις καλύφθηκαν ἀπό ὅλα τά τοπικά μέσα ἐνημερώσεως καί ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ­λάδος καί τούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς 4Ε, τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφό­τη­τος «Λυδία» καί «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος».

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ