Η εορτή του Αγίου Μοδέστου στα Ιεροσόλυμα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 01/01/2016

Τήν Πέμπτην, 18ην /31ην Δεκεμβρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μοδέστου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων τοῦ θαυματουργοῦ, εἰς τό ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ παρεκκλήσιον, τό κείμενον εἰς τήν περιοχήν τῆς νοτίου Νέας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, τήν ἐπονομαζομένην Ἀμποῦ –Τῶρ,τήν χωριζομένην ἀπό τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών διά τῆς κοιλάδος Γκεχενώμ.

Ὡς γνωστόν, ὁ Ἅγιος Μόδεστος, ἐκ τῆς Μονῆς τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου προερχόμενος, ἐκλήθη εἰς τό Πατριαρχικόν ἀξίωμα κατά τήν περίοδον τήν μετά τήν Περσικήν εἰσβολήν τό 614 μ.Χ. καί ἀνεδείχθη ὄντως ἀναστηλωτής μνημείων, ναῶν καί μονῶν  καί παραμυθευτής ψυχῶν συντετριμμένων ἀλλά καί προστάτης τῶν βοσκημάτων.

Εἰς τό ὡς ἄνω παρεκκλήσιον αὐτοῦ ἐχοροστάτησεν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ καί προεξῆρξε τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου ὡς προεξάρχοντος ἱερέως, τοῦ ἡγουμένου εἰς τό Φχές Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου καί συμπροσευχομένων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἱεροσολύμων.

Διαρκούσης τῆς θ. Λειτουργίας προσῆλθε πρός προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τόν Μακαριώτατον καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ὁ ἐπιστάτης τῆς Μονῆς μοναχός π. Ἀντίοχος.   

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.